Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jan Švejnar

Jan Švejnar

Česko-americký ekonom a vysokoškolský pedagog.


Jan Švejnar Jindřich Nosek (NoJin) / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
Podrobné informace

2. 10. 1952 Praha

 

 

Jan Švejnar studoval na pražském gymnáziu Na Zatlance a krátce před maturitou v roce 1970 legálně vycestoval do Švýcarska za svými rodiči, odkud se přestěhoval do USA. V roce 1981 mu bylo uděleno americké státní občanství. Ekonomii vystudoval na Cornell University a titul Ph.D. získal v roce 1979 na Princetonské univerzitě. Pedagogicky působil na Michiganské univerzitě a později jako profesor globální politické ekonomie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Po roce 1989, kdy získal zpět československé státní občanství, se aktivně zajímal o ekonomické a společenské dění v transformujícím se Československu. V letech 1992–1998 působil jako zakládající ředitel Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR, dosud zde pracuje jako vedoucí vědecký pracovník a vede tým Think Tank IDEA, který založil v roce 2009. Švejnar se stal i spoluzakladatelem společného ekonomického a vzdělávacího pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR CERGE-EI. Dosud se podílí na řízení této instituce jako předseda řídícího a dozorčího výboru.

Jan Švejnar dosud pedagogicky působí v USA a v Česku, je zván k přednáškám na přední světové univerzity, působí jako ekonomický poradce mezinárodních institucí a vlád.

Ve své vědecké práci se zaměřuje na ekonomii rozvojových zemí, na ekonomiku transformace, na výkonnost podniku a analýzu trhu práce. Je autorem četných knih, článků a studií publikovaných v renomovaných světových nakladatelstvích a časopisech.

Aktivně se zapojuje do veřejného dění v České republice. Byl poradcem prezidenta Václava Havla, od roku 2003 je předsedou dozorčí rady Československé obchodní banky. V roce 2008 neúspěšně kandidoval na úřad prezidenta České republiky.

Respektovaný ekonom Jan Švejnar získal v roce 2005 čestný doktorát na Západočeské univerzitě v Plzni a v roce 2009 na Vysokém učení technickém v Brně. Je laureátem Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2012 v oblasti společenských věd a od roku 2015 ceny IZA Prize in Labor Economics. Je otcem dvou dětí, jeho manželka Katherine zemřela v roce 2009.

 

Použité zdroje
https://sipa.columbia.edu/faculty-research/faculty-directory/jan-svejna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%A0vejnar
https://www.cerge-ei.cz/people/jan-svejna
https://www.nfneuron.cz/person/jan-svejnar
https://www.cerge-ei.cz/governance/executive-and-supervisory-committee

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.