Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Novověk (67 záznamů)

Albrecht z Valdštejna

Český šlechtic, politik a generalissimus císařských vojsk, který dosáhl za třicetileté války mimořádných vojenských i politických úspěchů a stal se jednou z nejvlivnějších osobností tehdejší Evropy.

Bachův absolutismus

Politická doktrína v rakouském císařství v letech 1851–1859, označovaná podle ministra vnitra Alexandra Bacha. Na téměř devět let znamenala v rakouském císařství konec ústavního režimu a přinesla období nesvobody a stagnace politického života.

Bitva na Bílé hoře

Rozhodující bitva první fáze třicetileté války, v níž byla 8. 11. 1620 armáda českých nekatolických stavů drtivě poražena vojsky Habsburků a katolické ligy. Její následky vedly k tomu, že je dodnes vnímána jako jedno z největších národních traumat.

Bitva u Hradce Králové

Rozhodující bitva prusko-rakouské války. Šlo o druhou největší bitvu 19. století a o vůbec největší, která se kdy odehrála na území dnešní České republiky.

Bitva u Jankova

Největší bitva třicetileté války na českém území. Švédská armáda zde 6. 3. 1645 uštědřila drtivou porážku císařskému vojsku Ferdinanda III., a vážně tak ohrozila postavení Habsburků ve střední Evropě.

Bitva u Kolína

Jedno z největších a nejdůležitějších střetnutí sedmileté války. Rakouská armáda pod vedením generála Dauna zde 18. 6. 1757 porazila pruské vojsko krále Fridricha II. a zažehnala tak nebezpečí pruské okupace Čech.

Bitva u Slavkova

Nejvýznamnější bitva napoleonských válek, která se udála na území dnešní České republiky, a jedna z nejznámějších bitev v dějinách vojenství. Vítězství císaře Napoleona I. dodnes v místě bojiště připomíná řada památek a pamětních míst.

Bitva u Zborova

Nejznámější bitva československých legií v první světové válce. Přestože z vojenského hlediska neměla velký význam, výrazně zvýšila prestiž československého odboje proti Rakousku-Uhersku a stala se symbolem hrdinství československých vojáků za války.

Česká konfese

Vyznání víry přijaté v roce 1575 představiteli nekatolických směrů v Království českém jako společný programový základ pro jejich boj za náboženskou rovnoprávnost.

České národní obrození

Proces zformování a emancipace novodobého českého národa, který probíhal od konce 18. do poloviny 19. století.

České osvícenství

Česká variace nejvýznamnějšího mezinárodního intelektuálního proudu druhé poloviny 18. století. Osvícenské ideály formovaly první generaci národních buditelů a umožnily položit základy moderního českého jazyka a kritické historiografie.

České stavovské povstání

Povstání nekatolických stavů zemí Koruny české a Rakouska proti vládě Habsburků, které probíhalo v letech 1618–1620. Je považováno za počátek třicetileté války.

Česko-německé jazykové spory

Jeden z hlavních konfliktů mezi Čechy a Němci v českých zemích v druhé polovině 19. a první čtvrtině 20. století. Výrazně přispěl k vyhrocení vztahů mezi oběma národy a v konečném důsledku i k rozpadu Rakouska-Uherska.

Česko-rakouské vyrovnání

Ústřední požadavek českých politických elit od poslední třetiny 19. století do první světové války, jímž se pokoušeli vyřešit nerovnoprávné postavení českého národa v rámci Rakouska-Uherska. Fakt, že požadavek nebyl naplněn, významně ovlivnil postoj Čechů k monarchii.

Československé legie

Dobrovolnické jednotky Čechů a Slováků zformované za první světové války ve Francii, Itálii a Rusku a bojující proti centrálním mocnostem. Sehrály významnou úlohu při formování československého státu a v ruské občanské válce.

Defenestrace

Násilné vyhození z okna. V českých dějinách bývá pojem spojován s několika akcemi odporu ukončených shozením čelných úředníků z okna. Několik incidentů tohoto druhu se odehrálo v Praze v průběhu 15. a počátkem 17. století.

Doba pobělohorská

Označení pro politický, ideový a kulturní režim nastolený po roce 1620. Pobělohorská epocha byla typická dominancí katolického náboženství a sakrální kultury, příznačný pro ni byl politický absolutismus a redukce české jazykové a národní identity.

Evangelikální hnutí v českých zemích

Hnutí navazující v českých zemích na působení především americké misie v 19. století. Většina evangelikálních církví je v ČR sdružena v České evangelikální alianci.

 

Ferdinand I.

Český a uherský král v letech 1526–1564, od roku 1556 římský císař. Jeho vládou započalo téměř čtyřsetleté panování rodu Habsburků na českém trůně.

Ferdinand II.

Český král, uherský král a římský císař v letech 1620–1637. V českém prostředí jeden z nejvíce opovrhovaných panovníků a symbol násilné rekatolizace českých zemí.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 67

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.