Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Bitva u Kolína

Bitva u Kolína

Jedno z největších a nejdůležitějších střetnutí sedmileté války. Rakouská armáda pod vedením generála Dauna zde 18. 6. 1757 porazila pruské vojsko krále Fridricha II. a zažehnala tak nebezpečí pruské okupace Čech.


Památník bitvy u Kolína. Autor fotografie: Prazak, licence CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K%C5%99e%C4%8Dho%C5%99_-_pam%C3%A1tn%C3%ADk_bitvy_u_Kol%C3%ADna.jpg
Podrobné informace

Bitva u Kolína byla prvním z významných střetnutí sedmileté války, v níž se císařovna Marie Terezie potřetí a naposledy pokusila získat zpět Slezsko, ztracené ve prospěch Pruska v tzv. válce o rakouské dědictví. Válka nezačala pro habsburskou monarchii příznivě. Fridrich II. nejprve vyřadil z boje rakouského spojence Sasko a na jaře roku 1757 vpadl do Čech, kde 6. 5. porazil rakouskou armádu u a obklíčil její převážnou část v Praze. Císařovna Marie Terezie poslala obleženému městu na pomoc poslední zbývající rakouskou armádu pod vedením generála Leopolda Dauna. Fridrich II. vyrazil novému nebezpečí vstříc, část svých nejlepších jednotek však musel nechat u Prahy.

Obě armády se střetly nedaleko Kolína ve středních Čechách. Přestože měl Daun nad svým protivníkem převahu (přes 52 000 vojáků proti 34 000 Prusů), zvolil pro bitvu defenzivní taktiku a zaujal výhodné postavení na návrší  jižně od silnice Český Brod – Kolín. Prusové zaútočili nejprve na pravém křídle, později po celé délce bojiště a  po těžkých bojích se jim podařilo ovládnout strategicky významný Křečhořský vrch. Zůstali však příliš roztaženi a zbaveni veškerých záloh. Kolem páté hodiny odpoledne zahájila rakouská jízda rozsáhlý protiútok a vyčerpanou pruskou pěchotu rozprášila. Definitivně se odpor Prusů zhroutil přibližně o dvě a půl hodiny později, přičemž prchající vojáky nedokázal zastavit ani sám Fridrich II.

Bitva u Kolína představovala pro Fridricha II. vůbec první velkou porážku v jeho životě. Pruský panovník se musel vzdát obléhání Prahy a následného tažení na Vídeň, kterému by v případě zničení Daunovy arámdy nestálo již nic v cestě.

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zdroje
ČORNEJ, Petr aj. Slavné bitvy naší historie. 1. vyd. Praha: Marsyas, 1993. 271 s., [8] s. barev. fotogr. ISBN 80-901606-1-1.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.