Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Literatura první poloviny 20. století (62 záznamů)

Jedním z nevýznamnějších kulturních fenoménů byla levicová avantgarda. Jednalo se o sdružení mimo jiné okolo svazu Devětsil. K jejím kulturním teoretikům patřili Karel Teige a Bedřich Václavek. Z literátů to jsou taková jména jako Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura, Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, František Halas aj. Významná byla i divadelní sekce. Část těchto osobností vytvořila vlastní umělecký směr poetismus, někteří se později našli v surrealismu. Ke komunismu se výrazně hlásili Ivan Olbracht, Marie Majerová nebo Jaroslav Hašek. Do politického středu blízko prezidenta Masaryka řadíme Karla Čapka, Josefa Čapka, Karla Poláčka, Františka Langra aj. Další významem směrem byla katolická moderna, kterou tvořili Jaroslav Durych, Jakub Deml a aj. Vedle těchto uskupení koexistovali německy píšící autoři: Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Franz Werfel, Max Brod aj. Za války literaturu svým dílem obohatili Jaroslav Havlíček, básník Jiří Orten nebo umělci okolo Skupiny 42 a Skupiny Ra.

Gabriela Preissová

Dramatička, prozaička, dramaturgyně Národního divadla. Operní zpracování původně realistického dramatu Její pastorkyňa skladatelem Leošem Janáčkem přineslo jejímu dílu světový ohlas.

Václav Řezáč

Prozaik, básník a scenárista, který upoutal pozornost svými psychologickými romány o moci a jejím zneužití, skončil však jako autor nejznámějších československých budovatelských románů 50. let 20. století.

Jaroslav Seifert

Básník, spisovatel, novinář, překladatel, držitel Nobelovy ceny za literaturu (1984) a vůdčí představitel české avantgardy. Stál v počátcích poetismu. Měl komplikovaný vztah ke komunistickému režimu, patřil k prvním signatářům Charty 77.

 

Skupina 42

Česká umělecká skupina, založená v roce 1942, jejímiž členy byli výtvarníci a literáti, kteří se ve své tvorbě snažili zachytit především existenční a všední pocty a starosti městských obyvatel.

Antonín Sova

Český básník a prozaik, jeho všestranné nadání mu umožnilo kombinovat v tvorbě širokou škálu stylů, které se v českém prostředí uplatňovaly od 90. let 18. století až do první světové války.

Antal Stašek

Spisovatel, publicista, překladatel a právník, na jehož příkladu lze sledovat vývoj české literatury od pozdního romantismu májovců až po meziválečný sociální realismus.

Sursum

České výtvarné a literární sdružení druhé generace českých symbolistů činné v letech 1910–1912, jehož členové se zajímali o niterné stavy člověka, byli ovlivnění okultismem a magií a snažili se o zachycení nadvědomí.

František Xaver Šalda

Literární, divadelní a výtvarný kritik, esejista, spisovatel a dramatik, vůdčí postava české moderny. Prosazoval nezávislost umění na mimoestetických vazbách a pojetí kritiky jako tvůrčí činnosti.

Fráňa Šrámek

Básník, prozaik, dramatik a publicista, který významně zasáhl do vývoje české literatury na počátku 20. století. Je jedním z tvůrců moderního českého básnického jazyka.

Jindřich Štyrský

Malíř a grafik, největší představitel meziválečné avantgardy a surrealismu v české kultuře, spoluzakladatel surrealistických skupin a artificialismu (spolu s Toyen). Uplatnil se také jako fotograf, ilustrátor, básník a teoretik.

Josef Švejk

Fiktivní postava z děl Jaroslava Haška, především ze čtyřdílného románu Osudy dobrého vojáka Švejka (1921–1923), která vstoupila do české kulturní tradice. Jeho nejznámější výtvarné zpodobnění pochází od ilustrátora Josefa Lady.

Karel Toman

Básník, novinář a překladatel, vrcholný představitel posymbolistické básnické generace. Odmítal zajištěnou měšťanskou existenci ve prospěch nezávislého tvůrčího života.

Umělecká beseda

První český umělecký spolek, v němž se od 60. let 19. století mohli setkávat literární, výtvarní i hudební tvůrci.

Bedřich Václavek

Literární a divadelní kritik a teoretik, programový estetik marxismu, člen skupiny Devětsil a jeden z ideologů českého socialistického realismu. Patří k nejvýznamnějším představitelům československé levice v literární vědě.

Josef Váchal

Malíř, grafik a spisovatel, věnoval se rovněž sochařství a řezbářství, byl nadaným kreslířem, ilustrátorem a typografem, vytvořil původní písma a vynalezl nové grafické postupy.

Vladislav Vančura

Spisovatel, dramatik, filmový režisér. Patřil k zakládajícím členům avantgardního sdružení Devětsil. Ve vlastní tvorbě se vyznačuje především intenzivní vizuální a stylistickou obrazností psaní.

 

Jiří Weil

Prozaik, publicista a překladatel, který se ve své tvorbě soustředil především na vztah jedince a totalitní moci, zvláště v období druhé světové války.

Jan Weiss

Prozaik, jehož tvorba se pohybuje na rozhraní psychologické a fantastické literatury. Často bývá uváděn jako jeden ze zakladatelů české sci-fi.

Zikmund Winter

Prozaik a historik, jeden ze zakladatelů české kulturní historie. Ve své tvorbě se zaměřoval na zobrazení konfliktů na pozadí historických kulis.

Jiří Wolker

Básník, prozaik, překladatel a publicista, vůdčí představitel tvůrců tzv. proletářské poezie a generace nastupující po 1. světové válce obecně.

Zobrazeno 41 - 60 záznamů
z celkového počtu 62

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.