Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Literatura první poloviny 20. století (62 záznamů)

Jedním z nevýznamnějších kulturních fenoménů byla levicová avantgarda. Jednalo se o sdružení mimo jiné okolo svazu Devětsil. K jejím kulturním teoretikům patřili Karel Teige a Bedřich Václavek. Z literátů to jsou taková jména jako Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura, Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, František Halas aj. Významná byla i divadelní sekce. Část těchto osobností vytvořila vlastní umělecký směr poetismus, někteří se později našli v surrealismu. Ke komunismu se výrazně hlásili Ivan Olbracht, Marie Majerová nebo Jaroslav Hašek. Do politického středu blízko prezidenta Masaryka řadíme Karla Čapka, Josefa Čapka, Karla Poláčka, Františka Langra aj. Další významem směrem byla katolická moderna, kterou tvořili Jaroslav Durych, Jakub Deml a aj. Vedle těchto uskupení koexistovali německy píšící autoři: Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Franz Werfel, Max Brod aj. Za války literaturu svým dílem obohatili Jaroslav Havlíček, básník Jiří Orten nebo umělci okolo Skupiny 42 a Skupiny Ra.

Franz Kafka

Jeden z nejznámějších pražských německy píšících spisovatelů 20. století. Bývá pokládán za předchůdce existenciální a absurdní literatury.

Ladislav Klíma

Svérázný filozof a spisovatel, který představuje jednoho z mála českých „prokletých básníků“. Je autorem několika na svou dobu radikálních próz a dramat.

Karel Konrád

Prozaik a novinář, jeden z členů uskupení Devětsil a výrazný představitel poetistické generace. Někdy bývá označován jako básník prózy.

František Langer

Dramatik a prozaik tzv. čapkovské generace. Ve svých hrách se na rozdíl od tvůrců avantgardního období držel realismu a rozvíjel existenciální a mravní otázky lidského života.

Literární skupina

Sdružení mladých, převážně moravských spisovatelů z 20. let 20. století. Jejich tvorba má blízko k expresionismu, který vnímali jako jednu ze složek „revoluční vlny životní a umělecké, jenž hýbe dnes světem“.

Josef Svatopluk Machar

Básník, prozaik, publicista a politik známý jako jeden z iniciátorů České moderny, spolu s F. X. Šaldou je též autorem jejího manifestu. Jeho styl se od předchozí rétorické lumírovské a ruchovské generace liší výrazným vyzdvihováním aktuálních společenských otázek.

Marie Majerová

Prozaička, překladatelka, divadelní kritička a jedna z tvůrkyň českého sociálního románu, pojednávajícího o vztahu mezi jedincem a společností. Působila též jako publicistka v periodikách Právo lidu, Komunistka či Rudé právo.

Manifest české moderny

Prohlášení, které formulovalo představy a požadavky nové generace umělců na přelomu 19. a 20. století.

 

Melantrich

Pražské nakladatelství a vydavatelství tuzemské a zahraniční beletrie, poezie i odborné literatury. Mezi první a druhou světovou válkou se stalo jedním z nejvýznamnějších podniků svého druhu.

Moderní revue

První česká časopisecká platforma dekadentů a symbolistů. Časopis vycházel mezi lety 1894–1925.

 

Vilém Mrštík

Spisovatel, dramatik a literární kritik; v jeho díle lze objevit proměnu od realismu přes impresionismus a secesi až k ranému expresionismu. Je také autorem manifestu Bestia triumphans (1897) proti asanaci historického jádra Prahy.

Stanislav Kostka Neumann

Básník, publicista a překladatel, jeho jméno je spojeno s několika dobovými sociálními hnutími – anarchismem, socialismem, komunismem a stalinismem. V literatuře byl významným představitelem dekadence, poté vitalismu, civilismu, později i proletářské literatury.

Vítězslav Nezval

Umělecky všestranná osobnost: básník, prozaik, dramatik, libretista, esejista, scenárista a překladatel. Jeden z nejvýraznějších tvůrců české poezie první poloviny 20. století a avantgardního hnutí.

Teréza Nováková

Prozaička, soustředící se ve svých textech především na zobrazení lidového života ve východních Čechách. Patří mezi významné představitelky českého realismu a ženského emancipačního hnutí.

Olšanská vila

Rodinná vila, která se na počátku 20. století stala centrem českých anarchistů a bohémů a ve které se zformovala nová umělecká generace, vedená Stanislavem Kostkou Neumannem.

Jiří Orten

Básník, jehož dílo mělo nesmírný význam pro českou poezii. Byl ovlivněn existencialismem, ale záhy si vytvořil velmi osobitou poetiku.

Osvobozené divadlo

Centrum české divadelní avantgardy 20. a 30. let 20. století. Vzniklo z iniciativy režisérů Jindřicha Honzla a Jiřího Frejky jako sekce sdružení  Devětsil v zimě roku 1925. V době hospodářské krize patřilo díky tvorbě autorsko-hereckého tandemu Voskovce a Wericha k nejnavštěvovanějším divadlům v republice .  

Antonín Matěj Píša

Literární a divadelní kritik, básník, historik a editor, přední programový mluvčí proletářské literatury počátku 20. století.

Poetismus

Specificky český avantgardní směr, jehož zakladatelskými postavami jsou teoretik moderního umění Karel Teige a básník Vítězslav Nezval, kteří toužili vytvořit z původně literárního programu nový způsob vnímání světa.

Karel Poláček

Český spisovatel, humorista, novinář a filmový scenárista s židovskými kořeny. Patřil k autorům „školy Lidových novin“, kteří ve své tvorbě využívali dokumentární a publicistické postupy.

Zobrazeno 21 - 40 záznamů
z celkového počtu 62

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.