Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Batex

Klubovna, kavárna a restaurace, nejznámější a nejoblíbenější veřejný prostor 30. let 20. století určený homosexuální klientele. Dlouhodobě představoval také symbol pražské homosexuální společnosti.

Baťův mrakodrap

Nejvyšší budova v Československu meziválečné doby. Patří mezi osm nejvýznamnějších památek české architektury 20. století.

Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě

Románská trojlodní bazilika na Pražském hradě, jedna z mála velkých reprezentativních staveb knížecích Čech dochovaných do současnosti.

Bedřich (kníže)

Český kníže v letech 1172–1173 a podruhé v letech 1178–1189. Slabý vládce, jehož závislost na římském císaři vyústila ve vážné ohrožení územní celistvosti českého státu.

Becherovka

Typický český bylinný likér vyráběný v Karlových Varech od 19. století z tajné směsi bylin a koření, oblíbený jako suvenýr, dárek i běžná součást likérníků v českých domácnostech.

Bechyňská dráha

První elektrická železniční dráha ve střední Evropě – je v provozu od roku 1903. Spojuje města Bechyně a Tábor a parní provoz nikdy nepředpokládala ani jako alternativu. 

Běla Kolářová

Fotografka a výtvarná umělkyně, která je pro své experimentální postupy řazena k průkopníkům českého neokonstruktivního a minimálního umění. Manželka básníka a malíře Jiřího Koláře.

Jiří Bělohlávek

Dirigent, založil Pražskou komorní filharmonii a byl šéfdirigentem České filharmonie a BBC Symphony Orchestra v Londýně. Stal se teprve druhým dirigentem po Herbertu von Karajanovi, jemuž se podařilo získat cenu Gramophone Award dvakrát po sobě.

 

 

Václav Bělohradský

Jeden z nejvýraznějších současných českých filozofů a sociologů, žijící v Itálii a v Česku, žák Jana Patočky.

 

 

Bedřich Bendelmayer

Český architekt první poloviny 20. století, čelný představitel secese a novoklasicismu, autor řady veřejných budov.

Jan Jiří Bendl

Nejvýznamnější český sochař raného baroka, proslavil se především dřevěnými díly pro pražské kostely. Svou tvorbou, nepoškozenou dílenskými vlivy, inspiroval řadu dalších umělců a mladší generaci sochařů včetně Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.

Bratři Bendové

Český muzikantský rod Bendů je svým významem ekvivalentem německého rodu Bachů. Bratři František a Jiří Antonín se stali zakladateli hudebního klasicismu a svou tvorbou ovlivnili vznik vídeňského klasicismu.

 

Benedikt Ried

Dvorní architekt krále Vladislava II. Jagellonského, Ludvíka Jagellonského a Ferdinanda I. V Čechách stavěl reprezentativní církevní i světské stavby a vojenské stavby, které náleží k architektonicky nejhodnotnějším dílům pozdního středověku ve střední Evropě.

Benediktini v českých zemích

Nejstarší římskokatolický řád v českých zemích. Zakládal velkolepé a architektonicky cenné kláštery. Dnes můžeme najít jejich komunitu v Rajhradě, Praze-Břevnově a v Praze-Emauzích.

Beneš-Mráz Be-50 Beta-Minor

Meziválečné letadlo pyšnící se řadou úspěchů na rozličných závodech. Téměř 80 let po začátku výroby vznikl v Mladé Boleslavi jeho nový exemplář.

Edvard Beneš

Československý prezident, působil v této funkci i v exilu během druhé světové války.

Benešovy dekrety

Mimořádná zákonná opatření a normy z let 1940–1945. Veškeré dekrety byly autorizovány prezidentem Edvardem Benešem a sloužily jako opatření k zajištění kontinuity práva během válečných let a poválečné společenské krize. Byly právní reakcí na kolaboraci.

Beroun

Okresní město s téměř 20 tisíci obyvateli ve středních Čechách jihozápadně od Prahy, průmyslové středisko a turistické východisko do Českého krasu a na Křivoklátsko. Zachovalo si řadu pamětihodností – např. obě městské brány a středověké hradby.

Berounka

Nejdelší levostranný přítok Vltavy nacházející se v západní části České republiky a vznikající ve městě Plzeň soutokem řek Mže a Radbuza. Protéká také v blízkosti hradu Karlštejn.

Besední dům

Monumentální novorenesanční stavba vysoké umělecké kvality od významného vídeňského architekta Theophila Hansena, která se stala historickým místem oznámení vzniku Československé republiky roku 1918.

Zobrazeno 81 - 100 záznamů
z celkového počtu 1879

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.