Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Středověk (86 záznamů)

Spytihněv II.

Český kníže v letech 1055–1061. Do dějin se zapsal jako tvrdý autoritativní vládce a horlivý podporovatel církve.

Staré Město u Uherského Hradiště

Jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit České republiky, pravděpodobně mocenské centrum Velké Moravy.

Staroslověnské písemnictví

Nejstarší dochovaná literatura na českém území, jejíž vznik souvisí se zdejším působením sv. Cyrila a Metoděje, které bylo zahájeno v roce 863. Literární památky byly psány ve staroslověnštině, nejstarším slovanském spisovném jazyce.

Stařešinský řád (seniorát)

Nástupnický řád užívaný v českém knížectví v 11. a 12. století.

Stříbro a české země ve středověku a raném novověku

Stříbro bylo ve středověku a na počátku novověku jedním hlavních symbolů českých zemí a proslavilo je jako „stříbrnou velmoc“ po celé Evropě.

Svatopluk (kníže)

Velkomoravský kníže v letech 871–894. Za jeho vlády dosáhla Velkomoravská říše svého největšího územního rozsahu.

Svatopluk Olomoucký

Český kníže v letech 1107–1109. Cílevědomý a nemilosrdný panovník, je známý tím, že většinu své krátké vlády strávil na válečných taženích.

Svatý Václav

Český kníže v letech 921–935, nejvýznamnější český světec a jeden ze symbolů české státnosti. Jeho kult sehrál zásadní úlohu při formování české národní identity.

Václav I.

Český král v letech 1230–1253. Položil základy územní expanze Přemyslovců do rakouských zemí. Jeho vláda znamenala pro české země počátek kulturního rozkvětu, symbolizovaného příchodem gotické architektury a vyspělé dvorské kultury.

Václav II.

Český král v letech 1283–1305 a polský král v letech 1300–1305. Kultivovaný, kulturně založený panovník, který dokázal přivést zemi k poslednímu mocenskému a hospodářskému rozmachu za vlády Přemyslovců.

Václav II. (kníže)

Český kníže v letech 1191–1192. Dnes téměř zapomenutý panovník, který vládl pouze několik měsíců.

Václav III.

Český a polský král v letech 1305–1306, uherský král v letech 1301–1305. Jeho předčasnou smrtí vymřel rod Přemyslovců po meči.

Václav IV.

Český král v letech 1378–1419, římský král v letech 1378–1400. Panovník, který byl nucen vládnout v mimořádně obtížné době, která nakonec vyústila v drama husitské revoluce.

Vladislav I.

Český kníže v letech 1109, 1110–1117 a 1120–1125. I přes opakované konflikty se svými příbuznými si dokázal udržet vládu a získat pro české panovníky prestižní postavení v rámci Svaté říše římské.

Vladislav II.

Český kníže v letech 1140–1158, český král (jako Vladislav I.) v letech 1158–1172. Výrazně pozvedl mezinárodní prestiž českého státu a přispěl k jeho kulturnímu rozkvětu. Jeho závislost na římském císaři však zároveň vedla k vážné politické krizi.

 

Vladislav Jagellonský

Český král v letech 1471–1516, uherský král v letech 1490–1516. Pocházel z polsko-litevského rodu Jagellonců. Patřil mezi nejslabší panovníky na českém trůně, doba jeho vlády je však v českých zemích spjata s výrazným kulturním rozkvětem.

Vladislav Jindřich

Český kníže v roce 1197. Svým nebývale státnickým jednáním pomohl ukončit období bojů o český trůn a položil základy novému uspořádání Moravy v rámci českého státu.

Vladivoj

Český kníže v letech 1002–1003. Během své krátké vlády výrazně přispěl k začlenění českého státu do římskoněmecké říše.

Vratislav I.

Český kníže v letech 915–921, otec knížat sv. Václava a Boleslava I.

Vratislav II.

Český kníže v letech 1061–1085 a český král v letech 1085–1092. První český panovník, který obdržel královský titul.

Zobrazeno 61 - 80 záznamů
z celkového počtu 86

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.