Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Doba lucemburská (17 záznamů)

Anna Lucemburská

Dcera Karla IV., anglická královna v letech 1382–1394. Byla jedinou anglickou panovnicí českého původu. Pro svoji dobrotu a milosrdnost je v anglické lidové tradici známa jako „dobrá královna Anna“.

Bitva na Vítkově

Jedna z nejznámějších bitev husitských válek. Odehrála se 14. 7. 1420 u Prahy na vrchu Vítkov a i přes nevelký počet zúčastněných bojovníků výrazně přispěla k nezdaru první křížové výpravy proti husitům.

Bitva u Domažlic

Bitva mezi husitskými vojsky a účastníky čtvrté křížové výpravy proti husitům, která se odehrála 14. 8. 1431 mezi městy Domažlice a Kdyně. Drtivá porážka křižáckého vojska otevřela cestu k zahájení mírových jednání a k ukončení husitských válek.

 

Mistr Jan Hus

Středověký kazatel, náboženský myslitel a pedagog. Usiloval o nápravu církve a byl za své názory upálen. Jeho učení je považováno za jeden z prvních kroků ke vzniku evropské reformace.

Husitské válečnictví

Válečnické umění husitů, které přineslo do středověkého vojenství střední Evropy řadu inovativních prvků jako využití vozové hradby, dělostřelectva a nástup stálých profesionálních vojsk.

Jan Lucemburský

Český král v letech 1310–1346. Byl prvním panovníkem dynastie Lucemburků na českém trůně a otcem nejslavnějšího českého panovníka Karla IV. Rozporuplně vnímaný panovník, který je dnes nazýván „král cizinec“ a „král diplomat“.

Jan Roháč z Dubé

Husitský hejtman, blízký spolubojovník Jana Žižky a vůdce posledního odboje husitských radikálů proti králi Zikmundovi.

Jan Rokycana

Husitský kněz, teolog, kazatel a zvolený český arcibiskup (papežem nebyl nikdy uznán), který zásadním způsobem ovlivnil vznik a podobu utrakvistické církve.

Jan Žižka

Jeden z nejvýznamnějších českých vojevůdců. Jako velitel husitských vojsk zásadním způsobem přispěl k úspěchu husitské revoluce a stál u zrodu husitské vojenské doktríny. Zvítězil ve všech bitvách, které v čele husitských vojsk svedl.

Jindřich Korutanský

Hrabě tyrolský a vévoda korutanský v letech 1295–1335, český král v letech 1306 a 1307–1310. První český panovník, který nepocházel z dynastie Přemyslovců.

Karel IV.

Český král v letech 1346–1378, římský král v letech 1346–1355, římský císař v letech 1355–1378. Je považován za nejslavnějšího českého panovníka a jeho vláda za „zlatý věk“ českých dějin. Již krátce po své smrti získal přízvisko „Otec vlasti“.

Křížové výpravy a české země

Náboženské války vedené ve středověku pod patronátem katolické církve proti příslušníkům jiných náboženství a heretikům. Mnohých z nich se zúčastnili bojovníci z českých zemí, v 15. století musely ale naopak tažením křižáckých vojsk čelit samotné Čechy.

Lucemburkové

Původem vládnoucí rod lucembuského hrabství, jehož členové vládli jako čeští králové v letech 1310–1437. Za tuto dobu jejich panování prošel český stát jak obdobím nebývalého rozkvětu za vlády Karla IV., tak i dramatickými událostmi husitské revoluce.

Rudolf I. Habsburský

Rakouský a štýrský vévoda v letech 1298–1306, český král v letech 1306–1307. Byl prvním představitelem habsburské dynastie na českém trůně.

Václav IV.

Český král v letech 1378–1419, římský král v letech 1378–1400. Panovník, který byl nucen vládnout v mimořádně obtížné době, která nakonec vyústila v drama husitské revoluce.

Země Koruny české

Historický státní útvar zahrnující země pod svrchovaností českého krále. Dnes je pojem země Koruny české často používán jako jeden z názvů historického českého státu.

Zikmund Lucemburský

Český král v letech 1436–1437, uherský král v letech 1387–1437, římský král v letech 1410–1433 a římský císař v letech 1433–1437. Jeden z nejdémonizovanějších, ale zároveň nejvýznamnějších panovníků českých středověkých dějin.

Zobrazeno 1 - 17 záznamů
z celkového počtu 17

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.