Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Moderní epocha (65 záznamů)

Politické justiční procesy v Československu 1948 – 1954

Série vykonstruovaných politických procesů s představiteli politické opozice během 50. let. Jejich smyslem mělo být zajištění komunistické moci. Byly však namířeny také proti některým předním komunistům.

Politický vývoj ČR po roce 1993

Sled novodobých politických událostí, charakteristických pro vývoj samostatné České republiky (vznik 1. 1. 1993). Nejnovější období moderních českých dějin, které je typické příklonem k tržní ekonomice, parlamentní demokracii a zapojením do mezinárodních struktur.

Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí

Věta pronesená Václavem Havlem během sametové revoluce. Stala se symbolem demokratizační politické transformace, s jistým odstupem ale také zdrojem společenské kontroverze

Právě se vracím z Hradu

Začátek legendárního výroku čelného představitele komunistické strany, předsedy vlády Československé republiky Klementa Gottwalda, v němž informoval o politickém zvratu vedoucím k nabytí absolutní moci v zemi Komunistickou stranou Československa.

Pražské jaro 1968

Obecné označení demokratických reforem politiky, sociální a mediální sféry v Československu roku 1968. Unikátní a mezinárodně proslulý pokus o uskutečnění vize socialismu, který by byl založen na občanské participaci, svobodě volby a názorů.

Protektorát Čechy a Morava

Loutkový a okupovaný stát na území někdejší Druhé republiky. Byl utvořen po okupaci československého území německými vojsky na základě výnosu Adolfa Hitlera ze dne 16. března 1939. Období násilné germanizace a politického útlaku českého národa.

První republika

Obecně vžité označení pro státní a národnostní útvar Československa a pro jeho politické zřízení v letech 1918 -1938. První samostatná státní forma parlamentní republiky, na jejímž území tvořili Češi svrchované etnikum.

Radovan Richta

Sociolog a filozof, jeden z autorů a průkopníků termínu vědeckotechnická revoluce jako pojmenování pro stav společnosti ve 2. pol. 20. století. Richta je dodnes považován za jednoho z nejvýznamnějších teoretiků vývoje postindustriální společnosti.

Rozpad Československa a vznik samostatné ČR

Společenský proces dezintegrace československého státu mezi lety 1990–1992. Vedl ke vzniku samostatné České republiky a k nové podobě liberální české státnosti. Zánik Československa byl nejvýznamnější proměnou státního útvaru od roku 1945.

Ruská emigrace v Česku

Emigrace ruského obyvatelstva do českých zemí, kterou lze ve 20. století rozdělit do několika významných vln: 1918–1922, etapa po druhé světové válce, 60. a 80. léta a období po roce 1989.

Sametová revoluce

Série stávek, masových občanských protestů a happeningů z listopadu 1989. Revoluční hnutí mělo širokou podporu veřejnosti a vedlo k ukončení komunistického režimu. Své označení dostala revoluce podle zcela nenásilného charakteru mocenských změn.

František Soukup

 

Český a československý sociálně demokratický politik a publicista, doktor práv, stoupenec humanistických principů T. G. Masaryka. Jeden z „Mužů 28. října“.

 

 

 

 

Sovětizace Československa

Proměna politických, ekonomických a kulturních standardů Československa podle sovětského vzoru v letech 1945–1956. Výrazná proměna sociálního řádu a parametrů občanské společnosti podle zkušeností stalinské modernizace a její ideologie.

Franz Spina

Českoněmecký agrární politik, filolog a literární vědec, člen několika československých vlád; zastánce spolupráce Čechů a Němců ve společném státě.

Jiří Stříbrný

Český pravicový politik, novinář a vydavatel, jeden z „Mužů 28. října“. Za první i druhé republiky významným způsobem zasahoval do československého veřejného a politického života. Byl ministrem v několika československých vládách. Vydával štvavý a bulvární tisk. Po druhé světové válce byl obviněn z kolaborace a odsouzen na doživotí.

Sudetoněmecká strana

Německá fašistická strana, založená za první republiky. Podporovala autonomii Sudet.

Ivan Sviták

 Český filozof, teoretik kultury, publicista a glosátor veřejného dění. Významný představitel českého marxistického humanismu a filozofické antropologie. Autor významných esejů o myšlenkovém odkazu českých dějin.

Antonín Švehla

Jeden z nejdůležitějších politiků meziválečného Československa spojený s agrární stranou. Ministerský předseda tří československých vlád (1922–1929).

Jan Šverma

Československý novinář a komunistický politik, poslanec Národního shromáždění, účastník Slovenského národního povstání, v průběhu povstání padl. 

 

 

Třetí republika

Politická forma uspořádání poválečného Československa v období od května roku 1945 do února 1948. Její celkový ráz byl poznamenán dominantní úlohou Komunistické strany Československa a jednoznačnou orientací na Sovětský svaz.

Zobrazeno 41 - 60 záznamů
z celkového počtu 65

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.