Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Moderní epocha (65 záznamů)

K(lub) 231

Organizace politických vězňů, kteří byli uvězněni komunistickým režimem v Československu od roku 1948 do začátku 60. let 20. století.

Erazim Kohák

Český filozof s výraznou vazbou na téma ochrany životního prostředí. Většinu svého života prožil v USA, kde se akademicky věnoval otázkám vztahu člověka a světa, rozvoji fenomenologie a problémům etiky.

Karel Kosík

Významný český filozof, sociolog a historik. Představitel československého humanistického marxismu, v 60. letech nejznámější osobnost české filozofie v zahraničí. Publikací Dialektika konkrétního z roku 1963 se stal světoznámým a uznávaným myslitelem.

Karel Kramář

První premiér Československé republiky.

Květnové povstání

Největší ozbrojené vystoupení českého národa proti německé okupaci za druhé světové války. Stalo se nedílnou součástí historického povědomí poválečných generací Čechů a je dodnes připomínáno na místech paměti po celé zemi.

Alois Liška

Armádní generál a velitel 1. samostatné obrněné československé brigády, jediné pozemní vojenské jednotky tvořené československými občany, která za druhé světové války působila na západní frontě.

Milan Machovec

Český filozof, humanistický a reformní marxista. V 60. letech patřil k mezinárodně respektovaným teoretikům filozofického dialogu marxistů a křesťanů. Svým osobitě pojatým marxistickým humanismem položil základy porozumění mezi oběma tábory.

Tomáš Garrigue Masaryk

Sociolog, filozof a první prezident samostatné Československé republiky po roce 1918. Jako politická ikona a symbol morální integrity dodnes ovlivňuje normy demokratické diskuse a politické rétoriky, je středobodem české historické paměti 20. století.

Jan Masaryk

Český diplomat a politik, mladší syn prezidenta T. G. Masaryka. Zemřel za nevyjasněných okolností.

Mýtus mnichovské zrady

Ustálená představa o devastujícím významu tzv. mnichovské dohody podepsané 30. 9. 1938 v německém Mnichově.

Muži 28. října

Pětice mužů, členů Národního výboru, 28. 10. 1918 vyhlásili v Praze existenci samostatného státu a převzali klíčové úřady. Jednalo se o představitele klíčových politických stran, kteří se v říjnu 1918 neúčastnili schůzky s představiteli československého odboje v Ženevě. Byli jimi Dr. Alois Rašín, Dr. František Soukup, Antonín Švehla, Jiří Stříbrný a Dr. Vavro Šrobár.

 

 

 

 

Nadace Forum 2000

Nezávislá organizace pro podporu demokratické mezinárodní diskuse, spolupráce a rozvoje demokratických práv, silně spojená s odkazem prezidenta Václava Havla. Organizuje konferenci Forum 2000, prostor pro dialog politiků a intelektuálů.

Normalizace

Ideologický režim československé politiky v letech 1969–1989. Principem normalizace bylo podřízení veškerého života v Československu politické linii Sovětského svazu jako snaha o udržení stability východního bloku.

Odsun Němců a národní očista

Etnicky a nacionálně motivovaný, nucený odchod německého obyvatelstva po roce 1945. Jeden z nejvýznamnějších politicky motivovaných přesunů etnické skupiny v poválečné Evropě. Kontroverzní snaha o zajištění národnostně jednotného Československa.

Operace Dunaj

Oficiální pojmenování vojenské invaze pěti socialistických států Varšavské smlouvy do Československa v srpnu roku 1968. Největší vojenská operace řízená Sovětským svazem od konce druhé světové války za účelem ukončení demokratických reforem pražského jara.

Jan Palach

Student historie a politické ekonomie na FF UK, symbol krajního občanského protestu a demonstrativní oběti. Jeho sebevražda sebeupálením v lednu roku 1969 byla výrazem aktivního vzdoru studentů a velké části občanů proti sovětské okupaci a nastupující politické represi.

Jiří Pelikán

Poválečný československý komunistický funkcionář a politik, v době Pražského jara reformní komunista. V roce 1969 spolu se svou ženou Jitkou Frantovou požádal v Itálii o politický azyl. Jako člen Italské socialistické strany byl dvakrát poslancem Evropského parlamentu.

 

Ferdinand Peroutka

Přední osobnost české mediální, veřejné a literární scény 1. poloviny 20. století. Esejista a publicista, šéfredaktor vlivného týdeníku Přítomnost. Zastával liberálně levicové postoje a měl blízko k politice prezidenta T. G. Masaryka.

Josef Plojhar

Československý katolický kněz a politik, poslanec československého parlamentu a ministr zdravotnictví v letech 1948–1968, místopředseda a později předseda Československé strany lidové, představitel spolupráce této strany s diktaturou KSČ.

 

 

Plzeňské povstání 1953

Masové protesty občanů Plzně proti měnové reformě roku 1953. Početním zastoupením, rozsahem a radikalitou se jednalo o největší občanskou protirežimní demonstraci v Československu v 50. letech 20. století a o výraz krize komunistického systému.

Zobrazeno 21 - 40 záznamů
z celkového počtu 65

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.