Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Moderní epocha (65 záznamů)

Petr Uhl

Novinář a publicista, filozof, v letech 1990–1992 poslanec. Přední intelektuál české levicové scény. Celoživotně se zaobírá tématy ochrany lidských práv a péče o životní prostředí. Někdejší signatář Charty 77, později spojený se Stranou zelených.

Univerzita 17. listopadu

Někdejší akademické pracoviště, zaměřené mezi lety 1961–1974 na vzdělávání zahraničních studentů, především ze zemí tzv. třetího světa. Univerzita byla důležitým místem mezinárodních kontaktů a ojedinělým multikulturním prostředím.

Únorový puč 1948

Vynucená a násilná reorganizace vlády, přímo vedoucí ke komunistické diktatuře, kontrole tisku a politického života. Výchozí událost celého nedemokratického režimu let 1948–1989.

Vietnamci v Česku

Jedna z nejsilněji zastoupených etnických komunit v Česku. Její základy se začaly tvořit již v polovině 50. let 20. století a Vietnamci dnes reprezentují výraznou menšinu s nemalým ekonomickým vlivem.

Augustin Vološin

Podkarpatoruský duchovní řecko-katolické církve, pedagog, spisovatel, československý a podkarpatoruský politik, poslanec Národního shromáždění ČSR, předseda vlády autonomní Podkarpatské Rusi, předseda vlády Karpatské Ukrajiny, prezident samostatné Karpatské Ukrajiny.

Zobrazeno 61 - 65 záznamů
z celkového počtu 65

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.