Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Univerzita 17. listopadu

Univerzita 17. listopadu

Někdejší akademické pracoviště, zaměřené mezi lety 1961–1974 na vzdělávání zahraničních studentů, především ze zemí tzv. třetího světa. Univerzita byla důležitým místem mezinárodních kontaktů a ojedinělým multikulturním prostředím.


Student Uganda, Bolívie, laboratoř, praktické cvičení, mikroskop, Univerzita 17. Listopadu. ČTK/ Šaroch Jindřich
Podrobné informace

Založení Univerzity 17. listopadu (USL) roku 1961 mělo posílit kontakty Československa na země Blízkého východu, subsaharské Afriky a latinské Ameriky, a to zcela v souladu s celkovou koncepcí zahraniční politiky Sovětského svazu. Univerzita měla poskytnout vzdělání v rozličných oborech především studentům z Guiney, Mali či Ghany, více než 40 procent studentů však tvořili občané arabských zemí, zejména Iráku, Sýrie, Egypta nebo Libanonu. Kromě nabytí odborných znalostí a získání kvalifikace měli studenti také poznat realitu socialistického Československa, navázat mezinárodní kontakty, zapojit se do nejrůznějších studentských aktivit a po návratu do země svého původu nejenom dále šířit povědomí o československé kultuře a ekonomice, ale také politicky působit na vlastní krajany v duchu marxismu a socialismu. Díky tomu si Univerzita 17. listopadu vytvořila jistou kontroverzní pověst jako intelektuální zázemí řady budoucích elit arabských zemí, jejichž politika byla zřetelně namířena proti Izraeli a západním státům. Soužití studentů ze zcela odlišných geografických a kulturních okruhů se také příležitostně ukázalo jako problematické. Navzdory tomu přispěla Univerzita 17. listopadu k dobré mezinárodní pověsti Československa, byla multikulturním ostrovem v socialistickém světě východního bloku, zejména pak byla výrazem otevřenosti a optimismu 60. let. USL tak svojí orientací přímo přispěla k pověsti Prahy jako „komunistické Ženevy“, sídla celé řady mezinárodních organizací, místa setkávání národů a kultur. Zřízení univerzity mělo odrážet naději na lepší politické perspektivy zemí tzv. třetího světa, související zejména s dekolonizací Afriky. Šlo o projekt, který měl v konečném důsledku upevnit politické pozice Sovětského svazu a jeho spojenců v Africe a Latinské Americe. Studenti z těchto oblastí si však v Praze osvojili ojedinělou vazbu na české prostředí a kulturu. USL zanikla roku 1974, položila ovšem díky kontextu svého vzniku a působení základ vysoce renomovanému oboru české translatologie – odborného překladatelství.

Audio (1 nahrávky)
Upoutávka


Použité zdroje
HOLEČKOVÁ, Marta Edith. Příběh zapomenuté univerzity: Universita 17. listopadu (1961-1974) a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. 202 stran. Fontes; 26. svazek. ISBN 978-80-7308-921-4.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.