Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Doba pobělohorská

Označení pro politický, ideový a kulturní režim nastolený po roce 1620. Pobělohorská epocha byla typická dominancí katolického náboženství a sakrální kultury, příznačný pro ni byl politický absolutismus a redukce české jazykové a národní identity.

Doba temna

Termín široce chápaný jako označení pro období náboženské nesvobody mezi lety 1620 a 1781. Může ovšem označovat také jiná období útlaku a nesvobody.

Gelasius Dobner

Český kněz a osvícenský historik německého původu. Je považován za zakladatele českého kritického dějepisectví.

Josef Dobrovský

Jazykovědec, lexikograf, historik, polyglot a jeden z nejvýraznějších učenců osvícenství. Položil základ vědecké slavistice, jazykovědné i literárněhistorické bohemistice, paleoslavistice, popsal normu moderní spisovné češtiny a podnítil rozvoj obrození u nás i u dalších slovanských národů.

Zámek Dobříš

Pozdně barokní zámek ve stejnojmenném městě ve Středočeském kraji. Patří k nemnoha ukázkám zámecké architektury, která se v Čechách pokoušela navázat na velkorysé francouzské vzory.

Dokumentární film

Forma zpracování filmu, která má na rozdíl od hraného filmu za cíl především zachytit, zhodnotit a zprostředkovat skutečnost. Je pro ni zvláště charakteristická autentičnost, proto bývá často mylně spojována s publicistikou a zpravodajstvím.

Václav Dolejšek

Český přírodovědec, fyzik a pedagog v oblasti rentgenové spektroskopie a atomové fyziky, zakladatel Spektroskopického ústavu na Univerzitě Karlově.

Lubomír Doležel

Český lingvista a literární teoretik zabývající se stylistikou, naratologií a teorií fikčních světů. Působil nejen v Československu, ale i v USA, především však v Kanadě a v Česku.

 

 

 

Domácí duchové

Bytost lidové tradice vyskytující se v lidském obydlí či jeho blízkosti. Původní funkcí duchů domu byl prospěch hospodářům. Představy o dnes populárním šotkovi, skřítkovi či raráškovi ale nabyly pozměněné podoby a reprezentují obvykle poťouchlé antropomorfní (člověku podobné) stvoření.         

Domažlice

Okresní město s 11 tisíci obyvateli v jižní části západních Čech v Plzeňském kraji poblíž hranic s Německem. Jsou známé jako centrum národopisného regionu Chodsko, vynikají množstvím pamětihodností a jsou místem konání oblíbených Chodských slavností.

Čeští dominikáni

Řád dominikánů přišel do českých zemí již v první polovině 13. století, výrazně se v této době zasloužil o rozvoj městského osídlení. V současné době se v ČR nachází šest dominikánských klášterů.

Antonín Dostál

Český lingvista, významný byzantolog a paleoslavista 20. století působící v Československu, SRN a v USA. Jeho vědecké dílo bylo od 60. let respektováno i v zahraničí.

 

Dostihové závodiště Pardubice

Závodiště s jednou z nejnáročnějších překážkových drah v Evropě, na kterém se konají cvalové dostihy. Nejvýznamnějším z nich je Velká pardubická steeplechase, která patří k nejstarším českým sportovně společenským událostem.

Dostihové závodiště Velká Chuchle

Areál pražského závodiště s bohatou historií, na kterém se konají cvalové a klusácké dostihy včetně nejznámějšího Českého derby.

Dožínky

Slavnosti k ukončení sklizně, jejichž projevy byly využívány ke zdůraznění lidového prvku i při státnických událostech.

Drak

Folklorní a mýtická bytost plazí podoby, známá dnes nejčastěji jako protivník chrabrého hrdiny, který z drakových spárů zachraňuje princeznu. Létá vzduchem, nosí bohatství a dští oheň.

Jan Drda

Prozaik, publicista, dramatik a filmový scenárista. Jeho tvorba je výrazně inspirována folklorem, častým prvkem v jeho díle je pohádková alegorie na aktuální témata.

Druhá republika

Označení pro státní a politický útvar bývalého Československa v rozmezí od počátku října 1938 do 15. března 1939. Forma státu, vzniklá na základě přijetí Mnichovské dohody ze září 1938. Politická kultura útvaru se vyznačovala konzervativní autoritářskou linií.

Druhý československý odboj (1939-1945)

Odboj za osvobození Československa od německých okupantů.

Alois Dryák

Český architekt první poloviny 20. století a autor Velkého strahovského stadionu, který je svou rozlohou nejrozsáhlejším sportovním stadionem na světě.

Zobrazeno 341 - 360 záznamů
z celkového počtu 1879

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.