Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Mezipatra

Mezinárodní filmový festival zaměřený na filmy s LGBTQIA+ tematikou. Koná se nepřetržitě od roku 2000 každý podzim v Praze a v Brně.

Adam Václav Michna z Otradovic

Pocházel ze šlechtické rodiny Michnů z Otradovic usazené v Jindřichově Hradci od počátku 16. století. Básník a varhaník, absolvent jezuitské koleje. Autor dodnes známých písní, např. Chtíc, aby spal.

Ferdinand Břetislav Mikovec

Dramatik a divadelní kritik, který výrazně přispěl k proměně vnímání divadla jako vzdělávací instituce a ke koncepci akceptující jeho uměleckou funkci a hodnotu.

Mikulčice

Jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit, která svůj největší rozmach zažila v období Velké Moravy. Předpokládá se, že se zde nacházelo jedno z center tohoto státního útvaru.

Mikuláš

Jeden z mála dodnes široce slavených svátků v Česku, zvyk, při němž lze i ve velkých městech potkat postavy s maskou biskupa Mikuláše, čerta a anděla. Převlečení aktéři navštěvují domovy s malými dětmi, které podle toho, jak se po celý rok chovaly, pokárají, nebo jim nadělí drobné dárky.

 

Oldřich Mikulášek

Básník a novinář, jedna z nejvýraznějších osobností české literatury druhé poloviny 20. století, jehož poezie je stylově i žánrově obtížně zařaditelná.

Mikulov

Historické město v Jihomoravském kraji, populární turistický cíl, středisko vinařské oblasti a východisko výletů na Pálavu. Má 7400 obyvatel. V minulosti zde byla významná židovská komunita, kterou dodnes připomíná synagoga a hřbitov.

MIMOSA

V pořadí šestá česká družice. Měla za úkol zkoumat hustotu vyšší atmosféry a její variace.

Miroslav Hák

Významný meziválečný fotograf a člen umělecké Skupiny 42. Výrazná postava české moderny.

Miroslav Tichý

Fotograf amatér a experimentátor. Kontroverzní postava, kterou proslavily potají snímané fotografie žen.

Mistr Litoměřického oltáře

Nejvýznamnější pozdně gotický český malíř, jehož tvorba byla zřejmě přímo ovlivněna italskou renesancí spolu s domácí výtvarnou tradicí.

Mistr Michelské madony

Významný a ve své době zřejmě vlivný gotický řezbář působící pravděpodobně na Moravě. Položil základy českého sochařství a zaujal výrazné místo v rámci středoevropské plastiky.

Mistr Theodorik

Dvorní malíř Karla IV. a první představený pražského malířského bratrstva, známý především jako autor cyklu deskových obrazů v kapli sv. Kříže na Karlštejně.

Mistr Třeboňského oltáře

Nejvýznamnější český gotický malíř, ve své tvorbě propojil české umění s výtvarnými tendencemi panujícími v umění italském a francouzském. Byl představitelem tzv. dvorského krásného slohu populárního v Evropě na přelomu 14. a 15. století.

Mistr Vyšebrodského oltáře

První významný malíř vrcholné gotiky a jeden z nejdůležitějších představitelů klasické gotiky v evropském měřítku, působil zřejmě na dvoře Karla IV.

Mladá Boleslav

Okresní město s více než 44 000 obyvateli v severní části středních Čech v regionu Pojizeří. Je známé především výrobou osobních automobilů v továrně Škoda, ale jsou zde i pozoruhodné památky a muzea.

Jan Viktor Mládek

Česko-americký ekonom a jeden z výkonných ředitelů Mezinárodního měnového fondu. Významný sběratel a mecenáš umění.

Meda Mládková

Česká tanečnice, mecenáška umění, sběratelka obrazů Františka Kupky, zakladatelka Musea Kampa a Nadace Jana a Medy Mládkových.

Mladý hlasatel

Týdeník určený především pro mládež. Vycházel v nakladatelství Melantrich v letech 1935–1941.

Mnichovská konference

Konference konaná v září 1938 s účelem odvrátit válečný konflikt, jejím výsledkem byla dohoda nařizující Československu postoupit Německu pohraniční území. Dodnes je symbolem mezinárodní zrady a nedodržení spojeneckých smluv.

Zobrazeno 981 - 1000 záznamů
z celkového počtu 1879

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.