Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Hudební divadlo Karlín

Největší hudební divadlo v České republice. Sídlí v pražské Křižíkově ulici a zaměřuje se především na hudebně-dramatickou a muzikálovou produkci.

Mistr Jan Hus

Středověký kazatel, náboženský myslitel a pedagog. Usiloval o nápravu církve a byl za své názory upálen. Jeho učení je považováno za jeden z prvních kroků ke vzniku evropské reformace.

Divadlo Husa na provázku

Původně experimentální a posléze profesionální divadlo v Brně, kde se prosadilo mnoho významných herců a režisérů.

Karel Husa

Americký hudební skladatel, dirigent, trumpetista, muzikolog a pedagog českého původu, autor proslulé skladby Hudba pro Prahu 1968.

Gustáv Husák

Československý politik a osmý prezident Československa. Bývá označován jako normalizační prezident.

Husitské válečnictví

Válečnické umění husitů, které přineslo do středověkého vojenství střední Evropy řadu inovativních prvků jako využití vozové hradby, dělostřelectva a nástup stálých profesionálních vojsk.

Husitství

Náboženské hnutí reagující na myšlenky českého reformátora Jana Husa. Jeho různorodým proudům byla společná snaha o radikální osobní víru a rovnost před Bohem. Hnutí se stalo také zdrojem krvavých náboženských válek  v 1. polovině 15. století.

Husův sbor na Vinohradech

Unikátní sakrální stavba s dominantní zvonicí postavená pro Církev československou husitskou v konstruktivistickém stylu podle návrhu významného českého architekta Pavla Janáka.

Hvězdárna v Ondřejově

Hvězdárna s největším dalekohledem v ČR. Byla zde mimo jiné určena dráha a původ čeljabinského meteoru.

Vojtěch Hynais

Významný malíř a grafik, který přinesl do českého malířství výrazně atmosférickou plenérovou malbu. Patřil do tzv. generace Národního divadla a je znám především jako autor současné divadelní opony.

Charta 77

Nejvýznamnější nezávislá občanská protestní iniciativa v Československu po roce 1968. Vznikla na základě tzv. helsinského závěrečného aktu o dodržování lidských práv z roku 1975. Charta 77 se stala symbolem morálního odporu proti komunistickému režimu.

Chataření a chalupaření

Tradiční volnočasové aktivity spočívající v trávení volného času v rekreačním objektu. Rozdíl mezi těmito dvěma druhy rekreace spočívá v povaze objektů a odlišné historii obou hnutí.

Cheb

Okresní město v nejzápadnějších Čechách v Karlovarském kraji, v historickém regionu Chebsko (Egerland). Žije v něm 32 tisíc obyvatel. V dějinách sehrálo významnou úlohu na česko-německém pomezí. Má řadu cenných památek a kvalitních kulturních institucí.

Chebský hrad

Zřícenina románského hradu ve městě Chebu. Jedná se o jedinou císařskou falc, sídlo určené pro příležitostný pobyt císaře Svaté říše římské, na území České republiky.

Petr Chelčický

Náboženský myslitel, spisovatel a překladatel, jedna z nejvýznamnějších postav české literatury období husitských válek a hlavní představitel pozdější podoby husitské ideologie.

Antonín Chittussi

Malíř, kreslíř, ilustrátor, významný český umělec po otci italského příjmení. Proslavil se především krajinomalbami, byl předchůdcem Antonína Slavíčka a do českého krajinářství přinesl nový pohled na zobrazení krajiny a položil počátky impresionismu.

Chmelařství

Světově uznávaná kultivace chmele otáčivého, který se používá pro výrobu piva. Chmelařství i výroba piva mají v České republice dlouhou tradici a nachází se zde mnoho velkých i malých pivovarů.

Chodí pešek okolo

Tradiční česká skupinová dětská hra s rozpočítadlem. Odkazy na slovo pešek se objevují v běžné komunikaci dospělých.

Chodský pes

České národní plemeno psů spjaté s románem Aloise Jiráska Psohlavci a k němu patřícími ilustracemi Mikoláše Alše. Je střední velikosti, klidný a přátelský černé barvy, výborný strážce a záchranář, lze ho považovat za součást kulturního dědictví.

Josef Chochol

Významný český kubistický architekt, urbanista, designér a teoretik architektury první poloviny 20. století.

Zobrazeno 561 - 580 záznamů
z celkového počtu 1879

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.