Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Karel Husa

Karel Husa

Americký hudební skladatel, dirigent, trumpetista, muzikolog a pedagog českého původu, autor proslulé skladby Hudba pro Prahu 1968.


Karel Husa Zdroj: krajane.net
Podrobné informace

*7. 8. 1921 Praha – 14. 12. 2016 Apex, USA

 

Karel Husa absolvoval studium skladby a dirigování na Pražské konzervatoři, kde byl žákem Jaroslava Řídkého a Pavla Dědečka. V roce 1947 odejel studovat hudbu do Francie. Na École normale de musique de Paris a na Conservatoire de musique de Paris byli jeho učiteli například Arthur Honegger a Jean Fournet. V Paříži zahájil svou úspěšnou kariéru dirigenta a interpreta zvláště soudobé hudby. Sám též pilně komponoval a za své skladby získal četná ocenění. V roce 1954 se s rodinou přestěhoval do USA, kde přijal nabídku vést výuku skladby, dirigování a hudební teorie na hudebním oddělení Cornellovy univerzity v Ithace. Za dlouhou řadu let zde vychoval stovky žáků.

Přestože se v této době stal světově uznávaným hudebním skladatelem, v socialistickém Československu byl přehlížen. Jako americký občan svou rodnou zemi navštěvoval jen soukromě a sporadicky. S napětím sledoval invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 a na tyto dramatické události reagoval zkomponováním rozsáhlé skladby pro dechový orchestr Hudba pro Prahu 1968. Později ji přeinstrumentoval pro velký symfonický orchestr. Motivicky skladbu vystavěl na husitském chorálu Ktož sú boží bojovníci a na staročeské písni Svatý Václave. Hudba pro Prahu 1968 se dočkala celé řady uvedení po celém světě, v Československu poprvé zazněla pod Husovou taktovkou až v roce 1990. V roce 1992 odešel do důchodu a pravidelně se do Česka vracel.

Karel Husa byl za svou tvorbu oceněn mnoha poctami, v roce 1969 získal Pulitzerovou cenu za hudbu, v roce 1974 byl zvolen členem Belgické královské akademie věd a umění. V roce 1995 mu prezident Václav Havel udělil Zlatou medaili za zásluhy v oblasti umění. Karel Husa byl jmenován čestným doktorem Akademie múzických umění v Praze a Masarykovy univerzity v Brně, čestné doktoráty mu udělila i celá řada univerzit amerických. V Česku je jeho dílo téměř neznámé, přesto je ve světě považován za jednoho z největších českých hudebních skladatelů 20. století.

 

Použité zdroje
Vysloužil Jiří, Karel Husa: Skladatel mezi Evropou a Amerikou, Praha: NAMU 2011
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Husa
https://www.musicbase.cz/skladatele/326-husa-karel/
https://operaplus.cz/r-i-p-karel-husa/
https://operaplus.cz/usa-95-letech-zemrel-skladatel-karel-husa-autor-hudby-prahu-1968/

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.