Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Lingvoreálie (79 záznamů)

Šalina

Označení pro tramvaj v brněnském dialektu, tzv. hantecu, zároveň jedno z nejznámějších nářečních slov v českém jazyce.

Taneční

Kurzy tance a společenské výchovy – tradiční součást výchovy mládeže v českých zemích.

Tichá pošta

Zábavná skupinová hra, kterou zná téměř každé české dítě. Narážky na ni se objevují také v každodenních rozhovorech dospělých.

To byla doba her a malin nezralých

Hláška z francouzské divadelní hry Edmonda Rostanda Cyrano z Bergeracu (Cyrano de Bergerac).

Trpaslík

Pohádková postava zpodobňující malého mužíčka s vousy, v pověstech jedno z pojmenování pro horního ducha. Daným názvem je běžně častován i člověk malého vzrůstu.

Daniel Adam z Veleslavína

Významný organizátor českého literárního a kulturního života. Produkce Veleslavínovy tiskárny představuje jeden z vrcholů české humanistické typografie.

Víla

Bytost ženského pohlaví, která se vyskytuje v lidových vyprávěních. Dnes se s jejím pojmenováním pojí představa půvabné a křehké ženské postavy a přeneseně se používá i pro lidi (resp. ženy či dívky), které takovými vlastnostmi oplývají.

Vole

Velmi častá a oblíbená konverzační vsuvka. V neformální komunikaci mezi přáteli dávno ztratila pejorativní význam.

Děd Vševěd

Pohádková postava, jež dokáže díky svým znalostem odpovědět na těžko zodpověditelné otázky.

Vykání

Jazykový prostředek vyjadřující úctu užitím druhé osoby množného čísla (vy) pro osobu jedinou – např. Jak se máte? Obvykle se takto obracíme k hierarchicky výše postaveným. K vykání se váží i příslušné pozdravy a oslovení.

Za komunistů / Za socialismu bylo lépe

Fráze označující nostalgii po komunistickém režimu a jeho údajných přednostech oproti období po roce 1989.

Zápor

Specifické způsoby negace tvrzení, které je v češtině možné kumulovat a vytvářet zápor dvojitý či dokonce násobný. Na rozdíl od mnoha jazyků se v češtině však při dvojitém záporu nedochází k vzájemné negaci a význam zůstává stále záporný.

Zavináč

Označení symbolu @ v mluvené češtině nebo rolovaný rybí filet v kyselém nálevu.

Zdrobněliny

V češtině oblíbený jazykový prostředek v češtině vyjadřující menší rozměr předmětu (krabička), citový vztah k předmětu (maminka), popřípadě nesoucí nový, samostatný význam (chlebíček).

Zkratky

Způsob, jak zestručnit příliš dlouhé či složité názvy, které není třeba upřesňovat. Zkratky také představují prostředek obohacování slovní zásoby, pro použití v české větě je však třeba je zařadit ke slovním druhům a pravidlům pro ohýbání slov.

Zlatá brána

Dětská skupinová pohybová hra s říkankou, jejíž text se také používá jako rozpočítadlo.

Zlatý český ručičky

Slovní spojení označující Čechy za národ šikovných kutilů, kteří si mnoho věcí raději sami vyrobí a opraví, než aby je kupovali nové.

Zmijovka

Česká vlněná čepice charakteristická výrazným klikatým vzorem připomínajícím zmiji, oblíbená jako praktická součást pracovního oděvu.

Žaba

Termín, pocházející z tzv. horáckého nářečí, který slovem z oblasti zoologie označuje nejčastěji mladou dívku v dětském anebo pubertálním věku.

Zobrazeno 61 - 79 záznamů
z celkového počtu 79

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.