Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Taneční

Taneční

Kurzy tance a společenské výchovy – tradiční součást výchovy mládeže v českých zemích.


Podrobné informace

Taneční kurzy mají v českých zemích dlouhou tradici, která sahá až do dob národního obrození a souvisí se vznikem českých měšťanských vrstev v rámci habsburské monarchie. Absolvování tanečních kurzů je i dnes v české společnosti pro mnohé nepovinně povinnou součástí dospívání.

V 17. a 18. století byly šlechtické děti uváděny do společnosti dospělých přibližně ve věku patnácti let, mladí od tohoto věku mohli stolovat společně s dospělými a mohli se zúčastňovat i společenského života. Pro dívky byly významné tzv. plesy debutantek, pořádané u dvora pro aristokratickou mládež. Od 19. století je začali pořádat i bohatí měšťané (dnes jsou plesy debutantek opět populární ve Francii a ve Velké Británii). V rakouské monarchii byly pro měšťanskou mládež proto organizovány kurzy tance a společenské výchovy a ty se staly oblíbenými i v rodící se české společnosti. Postupem času se demokratizovaly a byly a jsou přístupné mládeži ze všech společenských vrstev.

V době národního obrození se vlastenecké plesy či bály staly důležitým nástrojem národního hnutí. Populárními tanci byly jak valčík a polka, tak i mazurka a polonéza. Postupně se začaly tančit i tance latinskoamerické. Ve druhé polovině 20. století znamenal určitou revoluci příchod nekontaktních tanců, ale přesto se na dnešních plesech tančí v podstatě tytéž tance jako za první republiky. Navzdory všem režimům a proměnám doby si společenský tanec udržel jistý konzervatismus.

Dívky ve věku od 15 a chlapci od 16 let zpravidla absolvují taneční kurzy, kde se seznamují s pravidly společenského chování a stolování a učí se tančit klasické, latinskoamerické i moderní tance. Tomu odpovídá i jejich oblečení – společenské šaty pro dívky, boty na podpatku a rukavičky a pro chlapce tmavý oblek, bílá košile, motýlek a do nedávné doby všude povinné bílé rukavičky. Společenské oblečení představuje jisté české specifikum, například v německých zemích je možné kurzy tance absolvovat v džínách. Po několika hodinách je do programu kurzů zařazena tzv. prodloužená, jíž se účastní i rodiče tanečníků a která je obdobou plesu debutantek. Taneční zakončuje slavnostní ples.

Taneční si dodnes u velké části mládeže udržely oblibu a staly se trvalou součástí života české společnosti.

Použité zdroje
Vondrušková Alena, Rodinné svátky a oslavy, Praha, Albatros 2010
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/220411058220009/
https://www.vavruska.info/o-nas/

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.