Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Lingvoreálie (79 záznamů)

Hliník

Jméno fiktivní postavy z kultovního českého filmu Marečku, podejte mi pero!. Člověk, jehož nikdy nikdo neviděl, a přesto ho zná téměř celý český národ.

Honzo, vstávej!

Dětská venkovní hra pro skupinu nejméně tří hráčů, při které se napodobují zvířecí pohyby.

Hotovky

Hotová jídla připravená k okamžitému servírování v restauraci nebo v domácích podmínkách.

Hovorové germanismy

Slova v hovorové řeči pocházející z němčiny či přejatá z jiných jazyků prostřednictvím němčiny. V dvojici s českým synonymem dnes často představují variantu s expresivním příznakem (flaška, furt, ksicht vs. láhev, pořád, obličej).

Chodí pešek okolo

Tradiční česká skupinová dětská hra s rozpočítadlem. Odkazy na slovo pešek se objevují v běžné komunikaci dospělých.

Ježek v kleci

Legendární hlavolam, nejznámější z mechanických hlavolamů v Česku. Stal se unikátním fenoménem české kultury.

Franz Kafka

Jeden z nejznámějších pražských německy píšících spisovatelů 20. století. Bývá pokládán za předchůdce existenciální a absurdní literatury.

Kameny zmizelých

Označení pro zvláštní typ pomníku obětem holokaustu. Jedná se o dlažební kostky nesoucí mosazné destičky s údaji o oběti, jež žila v domě, před kterým se daná kostka nachází.

Káva od žida

Hláška pocházející z divadelní hry bratří Mrštíků Maryša.

Kdo neskáče není Čech

Tradiční pokřik a sjednocující heslo českých sportovních fanoušků, typicky doprovázené skákavým pohybem a opakovaným skandováním.

Kdyby nebylo státu rakouského

Úryvek z otevřeného dopisu Františka Palackého, zveřejněného v roce 1848 jako odpověď na pozvání na frankfurtský všeněmecký sněm.

Kolo kolo mlýnské

Tradiční česká pohybová hra pro děti, doprovázená písničkou. Patří k nejrozšířenějším hrám s mnoha regionálními variacemi.

Královské věnné město

Historické označení pro městské opevněné sídlo, které odkazovali panovníci svým královským manželkám jako určitý typ titulárního daru.

Kraslice

Malované vejce, jímž jsou koledníci obdarováváni na Velikonoční pondělí.

Krvavé koleno

Skupinová dětská hra s hororovými prvky.

Meluzína

Postava známá dnes především jako zvukový jev vznikající průchodem větru v komíně. Z napůl ženy a napůl ryby či hada pronikla dramatická linie tohoto námětu do českého folkloru.

Menšinové jazyky

Jazyky, které pro tradiční zastoupení daného národa v Česku mají zvláštní status a jsou podporovány i kulturně. Patří mezi ně i slovenština, již je ale možné ve styku s úřady užívat neomezeně. Kromě cizích jazyků má srovnatelné postavení též český znakový jazyk.

Městys

Vžitý administrativní termín pro územní a správní obývané sídlo, které svojí rozlohou a počtem obyvatel lze zařadit mezi statutární město a obec (vesnici).

Můra

Postava z českých pověr, která v noci nenechává lidi v klidu spát. V podobě drobného předmětu či hmyzu se na spícím člověku usadí, dusí jej a přivolává mu zlé sny.

Na jedno

Oblíbená fráze používaná k vyjádření záměru jít do restaurace na pivo, zpravidla více než jedno.

Zobrazeno 21 - 40 záznamů
z celkového počtu 79

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.