Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Hovorové germanismy

Hovorové germanismy

Slova v hovorové řeči pocházející z němčiny či přejatá z jiných jazyků prostřednictvím němčiny. V dvojici s českým synonymem dnes často představují variantu s expresivním příznakem (flaška, furt, ksicht vs. láhev, pořád, obličej).


By Smial at German Wikipedia - Transferred from de.wikipedia to Commons., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2924995
Podrobné informace

Vzhledem k německému osídlení našich zemí byly germanismy hojně přejímané už v období 13. - 14. století. Přejatá slova se dostávala do různých oblastí, např. církve a náboženství (hřbitov, původně břitov), hornictví a hutnictví (šichta), měst a městského práva (kšeft). Germanismy byly postupem času poznamenány puristickými snahami a oproti českému (většinou neutrálnímu) synonymu dnes už často nesou expresivní náboj (flaška, furt, ksicht vs. láhev, pořád, obličej). V případech, kde český ekvivalent chybí, lze germanismy považovat za zdomácnělé neutrální lexikální jednotky (cibule, hřbitov, cukr) či za slova jasně spjatá s německým prostorem, internacionalismy nebo slova módní (bundesliga, puzzle, kindervajíčko).

Použité zdroje
NEWERKLA, Michael Stefan. Germanismy v českém lexiku. In: czechency.org [online]. 31. 8. 2020 [cit. 31. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/GERMANISMY%20V%20%C4%8CESK%C3%89M%20LEXIKU.
SCHMIEDTOVÁ, Věra. Germanismy v češtině. In: radio.cz [online]. 20. 10. 2001 [cit. 31. 8. 2020]. Dostupné z: https://cesky.radio.cz/germanismy-v-cestine-8061036.
VACULÍN, Ivo. Durchumdurch česky. In: ihned.cz [online]. 7. 5. 1998 [cit. 31. 8. 2020]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-971199-durchumdurch-cesky.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.