Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Zkratky

Zkratky

Způsob, jak zestručnit příliš dlouhé či složité názvy, které není třeba upřesňovat. Zkratky také představují prostředek obohacování slovní zásoby, pro použití v české větě je však třeba je zařadit ke slovním druhům a pravidlům pro ohýbání slov.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

Zkratky umožňují kondenzovat sdělení a uspořit tak čas a energii k jeho formulaci. Zkracování je možné za předpokladu, že je zkratka v daném kontextu srozumitelná, i když mluvčí ani posluchači nemusí znát přesné původní označení, které se za zkratkou skrývá. Zkracovat je možné užitím pouze části daného slova (například kilo místo kilogram, stol. místo století), pomocí počátečních písmen zkrátit celá sousloví (ČEZ místo České energetické závody, AMU místo Akademie múzických umění) i dalšími principy. Nově vzniklá slova podléhají gramatickému systému češtiny, přiřazují se ke slovním druhům a ohýbají se. Čeština proto často využívá přípon, které toto zařazení usnadní – pro CD se vžilo označení cédéčko, SMS známe jako esemesku (z této podoby vychází sloveso esemeskovat si s někým). Řada zkratek je typických pro období socialismu (JZD pro Jednotné zemědělské družstvo či rusismus politbyro pro politické byro), v současnosti se čím dál více zkratkových slov přejímá z angličtiny i s původní výslovností (VIP z very important person, tedy velmi důležitá osoba, CEO z Chief executive officer, tedy výkonný ředitel).

 

 

Použité zdroje
HELCL, Miloš. Zkratková slova. Naše řeč, ročník 33 (1949), číslo 9-10, s. 161-170.
HOLASOVÁ, Jitka. Dynamika zkracování v současné češtině. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, [2018], ©2018. 159 stran. ISBN 978-80-7561-161-1.
Internetová jazyková příručka [online]. Jazyková poradna ÚJČ AV ČR: ©2008–2020 [cit. 20. 10. 2020]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/.
JELÍNEK, Milan. Zkratka. In: czechency.org [online]. 20. 5. 2020 [cit. 20. 10. 2020]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/ZKRATKA.
[nová] Čeština doma a ve světě [online]. NČDS: ©FF UK 2015 [cit. 20. 10. 2020] Dostupné z: https://ncds.ff.cuni.cz.
PÍSKOVÁ, Růžena a ŠŤOVÍČEK, Vladimír. Zkratky a zkratková slova: O zkratkových slovech. In: rozhlas.cz [online]. 10. 11. 2010 [cit. 20. 10. 2020]. Dostupné z: https://plzen.rozhlas.cz/zkratky-a-zkratkova-slova-o-zkratkovych-slovech-6718961.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.