Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Hanuš Schwaiger

Významný český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog, do českého malířství přinesl jiné vidění a obohatil je o svůj jedinečný styl, ve kterém propojil své zkušenosti ze zahraničí a podněty ze studia starých mistrů s nadcházejícími moderními proudy symbolismu a secese.

Schwarzenbergové

Český, německý a rakouský šlechtický rod, který významně zasahoval do dějin střední Evropy. Jeho příslušníci byli v 19. a na počátku 20. století mezi českou šlechtou největšími pozemkovými vlastníky.

Schwarzenberská hrobka

Unikátní památka české novogotické a historizující architektury. Budovaná během poslední čtvrtiny 19. století, stala se oficiálním pohřebním místem aristokratické rodiny Schwarzenbergů. Technicky unikátní stavba, pojící stavební důmysl a pietní účel.

Ondřej Schweigl

Významný barokně-klasicistní sochař a řezbář působící převážně na Moravě. Založil svou vlastní soukromou uměleckou školu. Byl mimořádným historiografem, zpracoval obšírný uměleckohistorický seznam památek na Moravě.

Silniční most v Postoloprtech

Jeden z prvních mostů z betonu na českém území, představující jednu z nejstarších betonových staveb v Čechách vůbec. Je součástí mostní soustavy, která překonává dlouhé zátopové území.

Yvetta Simonová a Milan Chladil

Pěvecká dvojice, jež zpívala swingové skladby s Orchestrem Karla Vlacha. Mezi jejich nejznámější duety patří písně O nás dvou, My dva a čas a Děti z Pirea.

Petr Sís

Současný český grafik, ilustrátor a autor animovaných filmů a knih pro děti. Svými tituly, které pojednávají o svobodě člověka a o jeho snech, a svou plodnou ilustrátorskou činností dosáhl velkého uznání jak doma, tak i v zahraničí.

Síťovka

Originální československá nákupní taška z charakteristické pletené sítě, navržená na začátku 20. století, v současné době česká ekologická odpověď na tašky z igelitu.

Jan Skácel

Básník, prozaik a autor poezie pro děti, pro kterého je typická tematizace morálních otázek lidské existence, Moravy a soužití člověka s přírodou.

Skanzeny v Česku

Muzea v přírodě nabízející návštěvníkům pohled do tradiční lidové kultury, zejména lidové architektury.

Otýlie Sklenářová-Malá

Oblíbená divadelní herečka, které se dostávalo mnoha nabídek ze zahraničí, zůstala ale věrná české scéně. Zažila působení několika uměleckých slohů a stála v počátcích českého divadelního školství.

Skončit na Pankráci

Jinak řečeno skončit ve vězení.

Skupina 42

Česká umělecká skupina, založená v roce 1942, jejímiž členy byli výtvarníci a literáti, kteří se ve své tvorbě snažili zachytit především existenční a všední pocty a starosti městských obyvatel.

Skupina Ra

Umělecké seskupení výtvarníků a spisovatelů ovlivněných surrealismem, činné ve 40. letech 20. století.

Skupina výtvarných umělců

Sdružení výtvarníků, architektů, spisovatelů a výtvarných teoretiků působící krátce před první světovou válkou v letech 1911–1914. Skupina svou aktivitou vytvořila podmínky pro rozvoj českého moderního umění.

Skupina výtvarných umělců v Brně

Brněnské umělecké sdružení výtvarníků, architektů, historiků umění a kritiků, které existovalo v meziválečném Československu a podílelo se na rozvoji moderního umění na Moravě.

Josef Václav Sládek

Básník, publicista a vydavatel časopisu Lumír, také překladatel, jenž do češtiny převedl téměř celé dílo Williama Shakespeara. V jeho textech se prolínají témata tvorby ruchovské a lumírovské generace. Je považován za zakladatele moderní české poezie pro děti.

Antonín Slavíček

Impresionistický malíř, vrcholný představitel českého umění přelomu 19. a 20. století uznávaný pedagog a mistr moderní české krajinářské malby své doby.

Slavní hudebníci působící v Českých zemích

Na dvorech českých králů se v 13. století začíná prosazovat i hudba světská, převážně v německém stylu. V 17.–18. století působili v Čechách slavní evropští hudebníci: Christoph Willibald von Gluck, skladatelé vídeňského hudebního klasicismu – Josef Haydn, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, dále zde v 19. stol. koncertovali Ferenc Liszt, Niccolò Paganini, Fryderyk Chopin.

Slavníkovci

Významný český rod z období raného středověku. Vyvraždění jeho příslušníků v roce 995 patří k nejznámějším událostem nejstarších dějin českého státu. Jedním ze Slavníkovců byl i zemský patron sv. Vojtěch.

Zobrazeno 1401 - 1420 záznamů
z celkového počtu 1879

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.