Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: České knížectví (40 záznamů)

Prokop (český světec)

Kněz, poustevník, spoluzakladatel a první opat Sázavského kláštera. Patří mezi české zemské patrony.

Přemysl Otakar I.

Český kníže v letech 1192–1193 a 1197–1198, český král v letech 1198–1230. Jeden z nejúspěšnějších českých panovníků středověku. Získal pro Čechy dědičný královský titul a zahájil proces proměny země v moderní vrcholně středověký stát.

Přemyslovci

Nejstarší česká knížecí (od roku 1198 královská) dynastie, jejíž členové vládli od 9. století do roku 1306. Přemyslovci sehráli klíčovou roli při vzniku a budování českého státu, zároveň byli jedinou dynastií domácího původu na českém trůně.

Slavníkovci

Významný český rod z období raného středověku. Vyvraždění jeho příslušníků v roce 995 patří k nejznámějším událostem nejstarších dějin českého státu. Jedním ze Slavníkovců byl i zemský patron sv. Vojtěch.

Soběslav I.

Český kníže v letech 1125–1140. Autokratický vládce, ale také schopný válečník a státník, jehož pevná vláda znamenala pro český stát po dvou desetiletích krize stabilitu a mocenský vzestup.

Soběslav II.

Český kníže v letech 1173–1178. Svoji vládu opíral o nižší vrstvy společnosti, proto byl svými protivníky posměšně označován jako „kníže sedláků“.

Spytihněv I.

Český kníže v letech 894–915. Jeho úspěšná vláda zajistila Přemyslovcům pozici nejmocnějšího rodu mezi ostatními knížaty v Čechách.

 

Spytihněv II.

Český kníže v letech 1055–1061. Do dějin se zapsal jako tvrdý autoritativní vládce a horlivý podporovatel církve.

Stařešinský řád (seniorát)

Nástupnický řád užívaný v českém knížectví v 11. a 12. století.

Svatopluk Olomoucký

Český kníže v letech 1107–1109. Cílevědomý a nemilosrdný panovník, je známý tím, že většinu své krátké vlády strávil na válečných taženích.

Svatý Václav

Český kníže v letech 921–935, nejvýznamnější český světec a jeden ze symbolů české státnosti. Jeho kult sehrál zásadní úlohu při formování české národní identity.

Václav II. (kníže)

Český kníže v letech 1191–1192. Dnes téměř zapomenutý panovník, který vládl pouze několik měsíců.

Vladislav I.

Český kníže v letech 1109, 1110–1117 a 1120–1125. I přes opakované konflikty se svými příbuznými si dokázal udržet vládu a získat pro české panovníky prestižní postavení v rámci Svaté říše římské.

Vladislav II.

Český kníže v letech 1140–1158, český král (jako Vladislav I.) v letech 1158–1172. Výrazně pozvedl mezinárodní prestiž českého státu a přispěl k jeho kulturnímu rozkvětu. Jeho závislost na římském císaři však zároveň vedla k vážné politické krizi.

 

Vladislav Jindřich

Český kníže v roce 1197. Svým nebývale státnickým jednáním pomohl ukončit období bojů o český trůn a položil základy novému uspořádání Moravy v rámci českého státu.

Vladivoj

Český kníže v letech 1002–1003. Během své krátké vlády výrazně přispěl k začlenění českého státu do římskoněmecké říše.

Vratislav I.

Český kníže v letech 915–921, otec knížat sv. Václava a Boleslava I.

Vratislav II.

Český kníže v letech 1061–1085 a český král v letech 1085–1092. První český panovník, který obdržel královský titul.

Vršovci

Rod českých velmožů, jehož členové v 10.–12. století významně ovlivňovali dějiny českého státu. Jsou popisováni jako jedni z úhlavních nepřátel Přemyslovců v období raného středověku.

Jindřich Zdík

Biskup olomoucký v letech 1126–1150. Významný církevní hodnostář a diplomat evropského věhlasu. Svými aktivitami přispěl k rozvoji církve a kulturního života v českých zemích a k posílení moci českého knížete.

 

Zobrazeno 21 - 40 záznamů
z celkového počtu 40

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.