Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Zájmy (15 záznamů)

Céčka

Malé plastové výlisky, nejčastěji ve tvaru písmene C. Během 80. let 20. století se v Československu staly předmětem dětské sběratelské mánie, možná i díky jejich nedostatku. V roce 1984 jejich kult umocnil zpěvák Michal David písní Céčka, sbírá céčka.

 

Filumenie

Sběratelství nálepek ze zápalkových krabiček, zpopularizované zejména po druhé světové válce. Jeho tradice v českých zemích sahá do 30. let 19. století, tedy dále než zájem o poštovní známku. Předností je tradice pestrého sortimentu nálepek na obalech českých zápalek.

Herbář

Soubor sušených rostlin, založených do archu a opatřený štítky s popisem. V Česku je jeho sestavení obvyklou součástí výuky biologie ve škole a především v minulosti byl oblíbeným dárkem. Jeho využití je dnes již výhradně sběratelské.

Houbaření

Oblíbený tradiční koníček. Houby se hledají, sbírají, zpracovávají pro kuchyni, především pro potěšení a relaxaci, nikoli kvůli nutnosti obstarání obživy, i když představují vítané zpestření českého jídelníčku. Obvykle jde o aktivitu plánovanou a cílenou, lidé chodí do lesa vybaveni košíky a dalšími pomůckami a lesy prohledávají opravdu důkladně.

Chataření a chalupaření

Tradiční volnočasové aktivity spočívající v trávení volného času v rekreačním objektu. Rozdíl mezi těmito dvěma druhy rekreace spočívá v povaze objektů a odlišné historii obou hnutí.

Chovatelství

V Česku hojně rozšířená a tradiční činnost, spočívá ve vlastnictví zvířat pro hospodářské nebo zájmové využití. V zájmovém chovatelství převládají psi, a proto jsou Češi nazýváni národem pejskařů. Záchraně ohrožených druhů pomáhá na českém území přes deset zoologických zahrad.

Kroužek

Menší skupina spjatá společnými zájmy, která se pravidelně schází ke společné činnosti či tvorbě, používáno především pro dětský zájmový kurz,kterým si díky jeho dlouhé tradici prošlo plno českých dětí a českou mateřskou nebo základní školu si bez něj lze jen těžko představit.

 

Kutilství

Drobná manuálně-technická práce v domácnosti, která zahrnuje různé amatérské úpravy předmětů nebo jejich výrobu svépomocí. Především před rokem 1989 bylo kutilství občasnou nutností, proto je Čechům většinou známé a svým způsobem patří k české národní identitě.

Modelářství

Zájmová a zároveň i profesionální činnost, výroba zmenšených objektů v určitém měřítku vůči předloze. Vzájmové podobě lze modelářství chápatchápati jako sport. Z amatérského modelářství má v Česku tradici například letecké nebo lodní, vedle nich i modelářství plastikové.

Sběratelství

Celosvětově oblíbený koníček. Věnují se mu jednotlivci i instituce a vyhledávané jsou jak tradiční oblasti jako filatelie, tak různé oblasti podléhající aktuálním trendům. Z těch je v českém prostředí ikonické například sbírání „céček“ v 80. letech 20. století.

 

Šotouš

Původně hanlivé pojmenování pro člověka, jehož velkou zálibou je veřejná doprava, zejména železniční. Ve volném čase se rád pohybuje kolem železnice nebo jiných dopravních objektů, ty pak fotografuje a jinak dokumentuje.

Štamgast

Stálý, pravidelný host, zejména v hostinci. Personálu je znám, což pro něj může znamenat privilegia, např. respektování jeho návyků. Pokud je štamgastova věrnost hostinci dlouholetá, stává se svým způsobem součástí lokální kultury.

Tramping

Původní československý, především pak český životní styl, spjatý s pobytem v přírodě, resp. trampských osadách jako specifickém druhu rekreačních zařízení, trampskou hudbou, módou a tábořením. Řada trampských slangových výrazů v češtině zdomácněla.

 

Turistika

Volnočasové plánované cestování, individuální, nebo skupinové, vykonávané pro rekreaci, sportnebo poznání určité oblasti, přičemž motivace může být kombinovaná. Doba cesty obvykle není většího rozsahu, nepředpokládá se několikadenní trvání.

Zahrádkářství

Volnočasová činnost na zahradě v zahrádkářské osadě nebo na pozemku kolem rekreačního irodinného domku. V Česku je oblíbené také díky propojenosti s dalšími volnočasovými aktivitami, například s chatařením nebo chalupařením.

 

Zobrazeno 1 - 15 záznamů
z celkového počtu 15

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.