Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Šotouš

Šotouš

Původně hanlivé pojmenování pro člověka, jehož velkou zálibou je veřejná doprava, zejména železniční. Ve volném čase se rád pohybuje kolem železnice nebo jiných dopravních objektů, ty pak fotografuje a jinak dokumentuje.


Railfans photographing a special train... Autor: Peter Van den Bossche, licence CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3189868#/media/File:Railfan_photographers.jpg
Podrobné informace

Šotouš je člověk, který má značnou zálibu v dopravě, zejména, nikoli však výlučně, železniční. Do oblasti jeho zájmu patří i dopravní stavby, které hromadná doprava využívá, například mosty, samotné tratě, včetně těch již zrušených,anebo vlečky. S oblibou různé tratě nebo trasy projíždí a dokumentuje. Cílem jeho zájmu může být i ostatní technika, například zabezpečovací zařízení jako světelná signalizace, závory (v obecné češtiněšraňky), nahrávky staničních hlášení nebo život kolem dopravy vůbec. Ačkoli to není podmínkou, šotouš obvykle vyhledává starší cíle (lokomotivy aj.) častěji než novější. Pro co nejlíbivější zachycení objektu v pohybu volí pozadí s populárními motivy, jako jsou mosty, zajímavé přírodní útvary nebo historické stavby.

Šotouš často vyniká znalostí jízdních řádů a typových označení strojů, drobné a dostupné dopravní předměty může shromažďovat ve své sbírce. Ačkoli jeho zájem je značný, v oboru dopravy je amatérem a dění kolem ní sleduje z vnějšku. Znalosti bývají povrchní, například s obsluhou strojů obvykle nemá osobní zkušenosti.

Slovo šotouš pravděpodobně souvisí s anglickým výrazem shot a odkazuje na šotoušovo fotografování nebo natáčení. V Česku se slovo v tomto významu poprvé vyskytlo v časopisu Reflex (1997/29) v článku Fírové, štokry a šotouši, kde se poněkud hanlivě píše: „Šotouš je tvor vyskytující se všude v okolí zatopených parních lokomotiv, má vždycky o mašině o něco hlubší znalosti než její majitel, snaží se v nestřežených okamžicích vlézt na stanoviště nebo alespoň odmontovat tabulku s číslem. Šotouš je většinou zároveň fotograf a je ochoten fotografovat z nejnebezpečnějších pozic, pak odhodit foťák na násep a nechat se zajet.“ Ačkoli původně bylo označení šotouš vnímáno spíšjako hanlivé, označující extrémního fanouška, dnes již tak negativně vnímáno není. Šotouši se své zálibě často věnují skupinově a své materiály mohou sdílet na tematicky zaměřených webových stránkách.

Použité zdroje
KONEČNÁ, Hana. Znáte šotouše? In: Naše řeč [online]. 2008 [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8020

BURIAN, Jiří. Pražské metro - Fenomén v kontextu československých dějin. Praha, 2018. Bakalářská práce. Vedoucí práce Pavel Mücke.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.