Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Kroužek

Kroužek

Menší skupina spjatá společnými zájmy, která se pravidelně schází ke společné činnosti či tvorbě, používáno především pro dětský zájmový kurz,kterým si díky jeho dlouhé tradici prošlo plno českých dětí a českou mateřskou nebo základní školu si bez něj lze jen těžko představit.

 


Dům dětí a mládeže Jižní Město u ulice Květnového vítězství na sídlišti Litochleby na Chodově (Praha 11). Autor: Packa, licence CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4976493#/media/File:Children's_house,_Prague_Chodov.jpg
Podrobné informace

Kroužek přeneseně označuje skupinu lidí spjatou společnými zájmy, scházející se zpravidla za určitým cílem a spolu se podílející na tvůrčí činnosti, příkladem kroužku s odborným předmětem činnosti je pak Pražský lingvistický kroužek. Nejčastěji je dnes toto uskupení chápáno jako organizovaný zájmový kurz pro děti, který je obvykle uskutečňován pod patronací instituce, často vzdělávací, většinou mateřské či základní školy, anebo například domu dětí a mládeže. Kroužky navštěvuje mnoho českých dětí a téměř každý rodič si v dětství sám nějakým kroužkem prošel. Kvalita škol je ze strany rodičů dokonce posuzována mimo jiné i podle počtu a všestrannosti kroužků, které dětem školy nabízejí. Účastník kroužku do něj obvykle dochází pro vlastní potěšení, aktivitu vytvářenou pod vedením učitele může využít pro předpokládané zdokonalování. 

Kroužky mohou být jazykové, sportovní, taneční, výtvarné, keramické, literárně-dramatické, hudební, dějepisné, zeměpisné, přírodovědné, čtenářské, filatelistické, modelářské, počítačové apod. Cílem je rozvíjet u dětí zájem a praktické dovednosti a seznámit je s celou škálou lidských činností. Práce v kroužku bývá plánována tak, aby se mohla uskutečňovat s minimálními finančními investicemi v podmínkách a prostorách vhodných i pro jiné činnosti, než je pouze náplň daného kroužku. Kroužky však zůstávají oblíbenou volnočasovou aktivitou, která vhodně doplňuje školní výuku a je důležitá pro výchovu a vzdělávání dítěte. Na jejich činnost nezřídka navazují letní dětské tábory, které jsou velmi rozšířeným a oblíbeným druhem dětské prázdninové aktivity. Zájmovou činnost na vyšší úrovni je potom možné rozvíjet ve specializovaných organizacích, např. v základních uměleckých školách, tělovýchovných a sportovních organizacích nebo v organizacích typu Skaut či Junák.

 

 

 

Použité zdroje
DANEŠ, František, ed., FILIPEC, Josef a ČERVENÁ, Vlasta. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 799 s.

KÁBRTOVÁ, Barbora. Zájmové kroužky pro děti a mládež v knihovně [online]. 2009 [cit. 2018-11-10]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/74509. Vedoucí práce Radka Římanová.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.