Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Turistika

Turistika

Volnočasové plánované cestování, individuální, nebo skupinové, vykonávané pro rekreaci, sportnebo poznání určité oblasti, přičemž motivace může být kombinovaná. Doba cesty obvykle není většího rozsahu, nepředpokládá se několikadenní trvání.


Touristenmassen auf der Karlsbrücke. Autor: Björn Laczay from Moosburg, Germany, licence CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=341197#/media/File:Touristenmassen_auf_der_Karlsbrücke.jpg
Podrobné informace

Turistika představuje tradiční pohybovou aktivitu spojenou se snahou o poznání přírodních krás a kulturních památek. Původní rádius omezený možnostmi pěší turistiky byl brzy rozšířen využitím dopravního prostředku pro přiblížení se k cíli, odkud se pak naplánovala trasa turistického pochodu. Původně byla turistika výhradně pěší aktivitou, dnes se pěstuje také cykloturistika, vodáctví či v zimě běh na lyžích. Vše spojuje a do turistiky tyto činnosti řadí zacílení na aktivní pohyb. Popularizace turistiky dala vzniknout turistickému průmyslu a spolu s jeho nástupem začali čeští turisté stavět v turistických oblastech chaty, kde bylo možné se občerstvit nebo i přespat. Z celkem asi 120 chat vystavěných Klubem českých turistů lze jmenovat známou Luční boudu, Výrovku v Krkonoších nebo chatu Zvičina v Podkrkonoší. Výsledkem turistických aktivit je také nejhustší síť značených turistických cest na světě. Díky zálibě v turistice se začaly stavět četné rozhledny, které se staly dalším českým turistickým fenoménem. Z původních 400 jich dodnes existuje asi 200, například ta na Vlčí hoře z roku 1889, ale staví se další.

V českém prostředí se turistika začala rozvíjet v první polovině 19. století, vášnivého turistu té doby představuje básník Karel Hynek Mácha, jehož památná cesta z Mělníka na Bezděz v roce 1832 je dnes značenou turistickou trasou. Tehdejší turistika měla silně vlastenecký náboj a rozvíjela se v řadě společenských organizací. Nejvýznamnější z nich je dodnes fungující Klub českých turistů (KČT), založený roku 1888 a zprvu vedený národopiscem a vlastencem Vojtou Náprstkem. Členové spolku byli zvýhodněni například levnějším jízdným ve veřejné dopravě a vznik spolku tak pomohl turistiku zpřístupnit širší veřejnosti, která se organizovaných turistických akcí dodnes ráda účastní.Vzniku KČT předcházelo mimo jiné založení tělovýchovné organizace Sokol v roce 1862, jež pořádala některá setkání namístech symbolických pro českou historii (např. na hoře Říp). Z novějších, přesto již tradičních turistických počinů lze uvést nejmasovější český dálkový pochod Praha–Prčice, organizovaný každoročně od roku 1966, který bylzvěčněn například i ve stejnojmenné písni baviče a hudebníka Ivana Mládka. Podobně populární bývala i akce Sto jarních kilometrů, organizovaná od roku 1957, při níž byly odchozené kilometry zapisovány do průkazky „Buď fit!“ a po splnění turista dostal odznáček.

Použité zdroje
FRAŇKOVÁ, Soňa. Motivy a formy cestování. Praha, 2013. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

DANEŠ, František, ed., FILIPEC, Josef a ČERVENÁ, Vlasta. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 799 s.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.