Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Pravěk a starověk (9 záznamů)

Býčí skála

Jeskyně u obce Habrůvka v chráněné krajinné oblasti Moravského krasu, jež je řazena mezi nejvýznamnější archeologické lokality na území České republiky. Své jméno získala podle sošky bronzového býčka.

Germáni v českých zemích

Hlavní etnická skupina, která obývala české území v první polovině 1. tisíciletí n. l. První germánští příchozí se zde zřejmě objevili již mezi roky 70–25 př. n. l.

Jantarová stezka

Označení pro prastarou obchodní cestu spojující sever Evropy se Středomořím (severní Itálie). Název je odvozen od nerostné látky jantaru (zkamenělina pryskyřice), který byl na této trase jedním z hlavních obchodních artiklů.

Keltové v českých zemích

Označení skupiny národů, které na českém území od 5. do 1. století př. n. l. zaujímaly dominantní roli. České země jsou tradičně považovány za jednu z kolébek keltského etnika.

 

Keltská hlava z Mšeckých Žehrovic

Kamenná hlava Kelta od Mšeckých Žehrovic v okresu Rakovník, nalezená náhodně v roce 1943. Představuje jeden z nejvýznamnějších nálezů spojených s Kelty jak na území České republiky, tak ve středoevropském kontextu.

Lovci mamutů

Lovecko-sběračská společenství anatomicky moderních lidí (homo sapiens sapiens) z vrcholné fáze mladšího paleolitu, tzv. gravettienu (28 000–18 000 let před naším letopočtem), u kterých se stal výrazným zdrojem obživy lov mamutů.

Doba kamenná

Označení pro období pravěku, kdy člověk vyráběl veškeré nástroje především z kamene, protože kovy mu nebyly ještě známy. S tímto obdobím jsou spjaty nejstarší doklady lidské přítomnosti na českém území.

Pravěké kultury na území dnešního Česka v období 2200 př. n. l. – 6. století n. l.

Lidské společnosti a jejich výtvory, které jsou známy z území současné České republiky z období, jež následovalo po době kamenné a kdy lidé uměli pracovat s kovy, tedy přibližně z doby mezi 2200 př. n. l. – 6. století n. l.

Rondely

Pravěká stavba v podobě obvykle kruhovité plochy ohraničené jedním nebo větším počtem koncentrických příkopů, které jsou přerušeny dvěma, třemi, zpravidla však čtyřmi vstupy do vnitřní plochy. Příklady této stavby můžeme nalézt na území České republiky.

Zobrazeno 1 - 9 záznamů
z celkového počtu 9

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.