Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jantarová stezka

Jantarová stezka

Označení pro prastarou obchodní cestu spojující sever Evropy se Středomořím (severní Itálie). Název je odvozen od nerostné látky jantaru (zkamenělina pryskyřice), který byl na této trase jedním z hlavních obchodních artiklů.


Jantar, Lämpel / CC BY, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
Podrobné informace

Poprvé se označení jantarová stezka objevilo v latinsky psaných dílech římských autorů Tacita a Plinia Staršího. Jantar byl velmi ceněnou surovinou používanou např. při výrobě luxusních šperků či jako kadidlo. Někteří jantaru také připisovali léčivou a magickou moc. Na pobřeží Baltského moře existovala bohatá naleziště jantaru. Ze zdejších nalezišť, např. z Jutského poloostrova, tedy vycházela trasa jantarové stezky. Vedla přes Slezsko a Moravskou bránu k Dunaji a podél Alp až do severní Itálie. Z území dnešního Česka zasahovala stezka Moravu, kde se dělila do více proudů, a některé cesty mohly vést i přes území dnešního Slovenska.

Nejstarší doklady jantaru na českém území pocházejí již z paleolitu. Jsou to však spíše ojedinělé případy. Postupně se zde začal jantar objevovat častěji. Zvláštní oblibu si získal v době železné, Keltové se evidentně podíleli na dálkovém obchodu s touto surovinou. Z halštatského a laténského období jsou na českém území dokonce známa místa, kde docházelo ke zpracování jantaru (např. Brno-Řečkovice). Obchodní stezka byla využívána i ve středověku, jantar z Baltu se do českých zemí dostával zejména mezi 9. až 11. stoletím. V této době se k nám dovážely především již hotové šperky, a nikoli nezpracovaná surovina. Jantarové perly a šperky byly nalezeny na řadě archeologických lokalit, např. na hradišti v Libici nad Cidlinou.

V roce 2019 bylo otevřeno Muzeum jantarové stezky a hedvábné cesty na Slezskoostravském hradě v Ostravě.

Použité zdroje
Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty [online], [cit. 21.8.2020]. Dostupné z: https://www.slezskoostravskyhrad.cz/cz/o-hradu/expozice/6-muzeum-jantarove-stezky-a-hedvabne-cesty.html
ČIŽMÁŘOVÁ, Jana. Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. 367 s. ISBN 80-7277-249-X.
DIVAC, Gordana. Jantar ve sbírkách Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea v Praze, PRÆHISTORICA XXXI (2013), 99-277.
LUTOVSKÝ, Michal. Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 431 s. ISBN 80-7277-054-3.
SKLENÁŘ, Karel, BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Zuzana a SLABINA, Miloslav. Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 427 s. ISBN 80-7277-115-9.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.