Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Lovci mamutů

Lovci mamutů

Lovecko-sběračská společenství anatomicky moderních lidí (homo sapiens sapiens) z vrcholné fáze mladšího paleolitu, tzv. gravettienu (28 000–18 000 let před naším letopočtem), u kterých se stal výrazným zdrojem obživy lov mamutů.


Soška vytvořená z mamutí kosti nalezená v Předmostí u Přerova, Zde / CC BY-SA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Podrobné informace

Doklady o existenci těchto společenství nacházíme ve větší části Evropy převážně na sprašových půdách nížinných poloh v podobě zbytků sezonních otevřených sídlišť. Výjimečně byly k pobytům využívány jeskyně. Kromě specifických druhů kamenných čepelových nástrojů a škály nástrojů z kostí, parohů či mamutoviny přináší toto období doklady umělecké tvorby (malby, rytiny, ozdoby-šperky). K významným nalezištím v Čechách patří např. Stadice, Praha-Dejvice nebo Svobodné Dvory.

Zhruba mezi 27–23 tisíci lety před naším letopočtem se ve středním Podunají gravettien transformoval do výrazně vyspělejší formy, tzv. pavlovienu. Mezi nejvýznamnější lokality na Moravě patří např. Předmostí u Přerova, Dolní Věstonice, Pavlov, Milovice pod Pálavou aj. Právě z Moravy máme doklady opakovaného využití otevřených sídlišť, rozsáhlé deponie mamutích kostí a také první keramické výrobky (Věstonická venuše, figurky zvířat aj.) a doklady různorodých kultovních pohřebních praktik.

V omezené míře je lov mamutů doložen i pro následující mladopaleolitické období tzv. magdalénienu (13 000–10 000 let před naším letopočtem). Jde však již o éru, v níž převažoval lov sobů a koní.

Není zcela jisté, jakým způsobem byli mamuti loveni. Dříve se soudilo, že byli chytáni do zamaskovaných jam, kam spadli, v současnosti ale převládá názor, že tento způsob lovu nebyl prakticky možný. Jednotliví mamuti byli s největší pravděpodobnosti lovci naháněni pomocí ohně a následně obklíčeni a zabiti.

Lovci mamutů se v české kultuře stali pojmem, což dokládá stejnojmenný slavný historický román Eduarda Štorcha z roku 1918.

Použité zdroje
NERUDOVÁ, Zdeňka. Lovci posledních mamutů na Moravě. První vydání. Brno: Moravské zemské muzeum, 2016. 163 stran. Studie Centra kulturní antropologie = Study series of the Centre for Cultural Anthropology; 2, 2016. ISBN 978-80-7028-476-6.
OLIVA, Martin. Encyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemí. Vydání 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2016. 341 stran. ISBN 978-80-7028-470-4.
SVOBODA, J.A. The Gravettian on the Middle Danube, PALEO 19 (2007), 203-220 [online] [cit. 20.2.2020]. Dostupné z: https://journals.openedition.org/paleo/607#tocto1n3
VENCL, Slavomil a FRIDRICH, Jan. Archeologie pravěkých Čech. 2, Paleolit a mezolit. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2007. 164 s., 16 s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-86124-76-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.