Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Rondely

Rondely

Pravěká stavba v podobě obvykle kruhovité plochy ohraničené jedním nebo větším počtem koncentrických příkopů, které jsou přerušeny dvěma, třemi, zpravidla však čtyřmi vstupy do vnitřní plochy. Příklady této stavby můžeme nalézt na území České republiky.


Půdorys dvou rondelů z Kolína, Archeologický ústav AV ČR v Praze
Podrobné informace

Tento typ staveb se v Evropě rozšířil v období mladšího neolitu, a to na různých místech zejm. střední a středovýchodní Evropy (např. v Rakousku, Německu, Maďarsku a na Slovensku), příklady jsou známy i z území České republiky. Průměry objevených rondelů se pohybují mezi 30 a 200 m (výjimečně více). Příkopy s obvykle hrotitým dnem jsou až 14 m široké a 4 m hluboké a ve vnitřní ploše bývají doplněny až trojnásobnou palisádou (dřevěným plotem). Výjimečně jsou při vnější hraně příkopů doloženy valy. Vstupy, někdy v podobě jakýchsi bran, jsou u většiny rondelů identifikovaných na území České republiky orientované podle světových stran. Není zcela jasné, zda v takto vymezených vnitřních plochách existovaly nějaké další stavby, či nikoli.

Účel rondelů je předmětem diskuzí vedoucích k řadě různorodých hypotéz. Obvykle se hovoří o jejich náboženské, vojenské či ekonomické funkci nebo jsou nazírány jako místa pro astronomická pozorování. Dokonce byl vyjádřen i názor, že se mohlo jednat o prostory určené k provozování her. Shoda nepanuje ani v názoru, že tyto stavby jsou přímými předchůdci mladších archeologických objektů typu „henge“.

Na českém území byly během archeologických výzkumů rondely objeveny například v Bylanech, Choťáncích, Skupicích u Postoloprt, Vochově u Plzně, v obcích Holohlavy a Lochenice, v Praze-Vinoři, Těšeticích-Kyjovicích, Kolíně, Ústí nad Labem či Vysočanech na Chomutovsku.

Použité zdroje
PAVLŮ, Ivan, RULF, Jan a ZÁPOTOCKÁ, Marie. Bylany rondel: model of the Neolithic Site. Památky archeologické. Praehistorica Archaeologica Bohemica Suppl. 3/86. 1995. 7-123. ISSN 0031-0506.
PODBORSKÝ, Vladimír. Těšetice-Kyjovice 4: rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou. Brno.: [s.n. ], 1990. 46 s.
ŘÍDKÝ, Jaroslav, ŠUMBEROVÁ, Radka. Středoevropské rondely. Záhada evropského pravěku. [cit. 21.8.2020]. Dostupné z: http://www.bylany.com/pdf/Bylany-com_Stredoevropske%20rondely.pdf
ŘÍDKÝ, Jaroslav et al. Big men or chiefs?: rondel builders of neolithic Europe. Oxford: Oxbow Books, 2019. viii, 193 stran. ISBN 978-1-78925-026-8.
tisková zpráva Rondely – možné doklady nejstarších hřišť [cit. 14.2.2020]. Dostupné z: http://www.arup.cas.cz/?p=382

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.