Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Surrealismus (5 záznamů)

Mikuláš Medek

Významný český malíř a jeden z nejvýznamnějších a nejoriginálnějších představitelů českého moderního umění druhé poloviny 20. století. Svým spirituálním dílem ovlivnil nastupující generaci českých umělců.

Josef Šíma

Významný malíř, ilustrátor, kreslíř a překladatel, přední představitel českého surrealismu a uznávaná osobnost moderního výtvarného umění v evropském měřítku.

Jindřich Štyrský

Malíř a grafik, největší představitel meziválečné avantgardy a surrealismu v české kultuře, spoluzakladatel surrealistických skupin a artificialismu (spolu s Toyen). Uplatnil se také jako fotograf, ilustrátor, básník a teoretik.

Karel Teige

Teoretik a programový estetik, vůdčí osobnost české levicové avantgardy, sociolog architektury, výtvarný a literární kritik, publicista a překladatel. Stál u vzniku a formování poetismu a přijetí surrealismu.

Toyen

Nejznámější česká malířka a grafička, představitelka evropského surrealismu, byla uznávaná i v zahraničí (Francie). Vyznačovala se bohémským stylem života a touhou po svobodě, kterou vyjadřovala mj. v obrazech se silným erotickým nábojem.

Zobrazeno 1 - 5 záznamů
z celkového počtu 5

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.