Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Pražská zoologická zahrada a největší ZOO v Česku. Byla otevřena v roce 1931 a dnes chová asi 5400 jedinců zvířat necelých 700 druhů. Disponuje více než 150 expozicemi a 13 pavilony. V komerčních i odborných statistikách se řadí mezi nejlepší ZOO na světě.


Jung Sumatran orangutan, Prague Zoo. Autor: Petr Hamerník, licence CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76748715&uselang=cs#/media/File:Zoo_praha_enrichment_orangutan_sumatersk%C3%BD.jpg
Podrobné informace

Zoologická zahrada hlavního města Prahy je největší zoologickou zahradou v České republice. Nachází se v pražské čtvrti Troja, kde byla veřejnosti otevřena v roce 1931. Dnes je v ní chováno asi 5 400 jedinců zvířat necelých 700 druhů.Počet návštěvníků čítá přibližně 1,2 milionu osob ročně. Pražská zoo se významně podílí jak na ochraně zvířat ex-situ, tedy na chovu v zoologické zahradách, tak na projektech in-situ, jejichž cílem je ochrana živočichů přímo v místě jejich přirozeného výskytu. Z této skupiny je patrně nejvýznamnějším a nejdéle trvajícím projektem chov koně převalského. Tito koně, kteří jsou v pražské ZOO chováni od jejího otevření, sice byli ve volné přírodě v 70. letech 20. století vyhubeni, avšak s mimořádným přičiněním pražských chovatelů se od roku 1988 do asijských stepí postupně a úspěšně vracejí. Mezi další významné chovatelské úspěchy patřil v roce 1942 první umělý odchov mláděte ledního medvěda na světě.

Pražská zoologická zahrada disponuje více než 150 expozicemi a 13 pavilony, přičemž zejména stavby a realizace vzniklé v posledních asi 20 letech patří k vůbec nejkvalitnějším v Evropě. Namátkou se jedná např. o rozsáhlé Údolí slonů, otevřené v roce 2013, které slonům co nejvěrněji imituje jejich přirozené prostředí, anebo pavilon Indonéská džungle, otevřený v roce 2004. Ten má podobu velkého skleníku a přibližuje život v tropickém lese a kromě orangutanů ho obývají například volně poletující ptáci, ryby nebo vodní želvy. Mezi nejnovější expozice patří Darwinův kráter, zaměřený na oblast Austrálie a Tasmánie. Jejími obyvateli jsou mj. vzácní ďábli medvědovití, které pražská ZOO získala jako teprve druhá v Evropě.

Při povodních v roce 2002 byla téměř polovina areálu zahrady zaplavena. Řadu zvířat se nepodařilo zachránit a hmotné škody dosáhly 232 mil. Kč. Ačkoli se jednalo o katastrofu nevídaných rozměrů, právě po povodních došlo k zásadní přeměně zahrady na moderní ZOO, která se v roce 2015 v žebříčku komerčního turistického serveru umístila jako 4. nejlepší na světě.

Použité zdroje
Pražská zoo slaví úspěch, ve světovém žebříčku získala čtvrté místo. In: iDNES.cz [online]. 15. 7. 2015 [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/prazska-zoo-ctvrta-nejlepsi-na-svete.A150715_154414_praha-zpravy_nub

Tragická povodeň v pražské zoo - uspané gorily se plavily po raftech. In: Česká televize [online]. 13. 8. 2012 [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1152808-tragicka-povoden-v-prazske-zoo-uspane-gorily-se-plavily-po-raftech

Zoo Praha [online]. Zoo Praha (c)2020 [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.zoopraha.cz/vse-o-zoo/historie

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.