Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Šumavská ovce

Šumavská ovce

Plemeno ovcí českého původu, které geneticky vychází z české ovce selské. Vyznačuje se vlnou se stříbřitým leskem a dobrými pastevními vlastnostmi. Patří mezi plemena s trojstrannou užitkovostí, tedy pro zisk masa, mléka a vlny.

 


Ovce domácí Zoo Tábor. Autor: Albert ryba, licence CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46323912#/media/File:Ovce-tabor.jpg
Podrobné informace

Šumavská ovce je plemeno ovcí českého původu, jehož genetický základ tvoří česká ovce selská. Od 50. let 20. století bylo postupně regenerováno příbuznými plemeny, kterými jsou například württemberská ovce nebo zušlechtěná valaška. Plemeno je chováno převážně v západní a jižní části Šumavy. Plemenný status mu byl ministerstvem zemědělství udělen v roce 1986 a v roce 1987 byla šumavská ovce zařazena do světového genofondu ohrožených druhů hospodářských zvířat. Od roku 1992 je plemeno součástí genových rezerv ČR. 
Šumavská ovce patří mezi polojemnovlnná až polohrubovlnná plemena s trojstrannou užitkovostí, chová se tedy pro maso, mléko a vlnu. Je vhodná především k chovu v horských oblastech. Má střední tělesný rámec a lehkou kostru. Na hlavě beranů se mohou vyskytovat rohy. Jejich bílá vlna se vyznačuje stříbřitým leskem, pružností a dobrou textilní kvalitou. Ovce se stříhají zpravidla dvakrát ročně.    
Obvyklá hmotnost ovcí je 45–55 kg, hmotnost beranů 60–70 kg. Pohlavní zralost u ovcí i beranů se dostavuje ve 12 až 14 měsících. Zlepšení masné užitkovosti u vykrmovaných jehňat lze úspěšně řešit křížením s masnými plemeny. Jatečná zralost jehňat se dostavuje přibližně v pěti měsících věku, kdy dosahují hmotnosti 30 kg, kříženci s masnými plemeny v témže věku dosahují hmotnosti asi 35 kg. Předností plemene jsou dobré pastevní vlastnosti. Vyhovuje mu spíše tzv. karpatský způsob pastvy, který spočívá v každodenním vyhnání stáda volně, bez ohrazení, nejčastěji za dohledu ovčáckého psa.

 

Použité zdroje
Svaz chovatelů ovcí a koz z.s. [online]. Svaz chovatelů ovcí a koz z.s. © Copyright 2020 [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.schok.cz/plemena-ovci/plemena-s-kombinovanou-uzitkovosti/sumavska-ovce-s

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.