Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Slovanská epopej

Slovanská epopej

Cyklus velkoformátových obrazů, jedno z unikátních uměleckých děl v České republice, které bylo zařazeno do projektu [Sedm] divů Česka v kategorii „Umění a kultura“ (2010).


Autor: Kenyh Cevarom, licence CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mucha_Kouzlo_slova_Slovanska_epopej_Praha_6265.JPG
Podrobné informace

dokončení cyklu 1928

Autor cyklu Slovanská epopej Alfons Mucha byl inspirován slovanskou mytologií a ve svých obrazech se pokusil představit dějiny slovanských národů. Jedna část pláten je tematicky věnována dějinám českého národa (historii, náboženství, kultuře – např. obrazy Zavedení slovanské liturgie, Bratrská škola v Ivančicích, Kázání Mistra Jana Husa v kapli Betlémské, Petr Chelčický, Jan Amos Komenský, Po bitvě na Vítkově, Jiří z Poděbrad a z Kunštátu), druhá dějinám Slovanstva (např. Slované v pravlasti, Zrušení nevolnictví na Rusi, Car Simeon). Sedm největších pláten měří 8,1 krát 6,1 metru, za podklad posloužily lodní plachty. Ve svém nejrozsáhlejším cyklu Mucha osvědčuje svou kompoziční bravuru a cit pro ornament a mistrovsky využívá hry světla a odstínů barev.

Myšlenkou na vytvoření epopeje se Mucha zabýval již na začátku 20. století, nicméně její realizaci musel odložit kvůli finanční náročnosti. Po návratu z Ameriky roku 1910 si pronajal ateliér v zámku na Zbirohu a za finanční podpory Charlese R. Cranea začal malovat své vysněné dílo. Po 18 letech, v roce 1928, byl cyklus dokončen a poprvé vystaven ve Veletržním paláci v Praze. Autor obrazy věnoval českému národu a hlavnímu městu Praze. Modernistická kritika hleděla na Slovanskou epopej od počátku jako na anachronické dílo, jehož rasový a nacionalistický patos a akademická forma představují dědictví 19. století. Během druhé světové války byla epopej ukrývána, v důsledku čehož došlo k jejímu částečnému poškození. Po druhé světové válce byly obrazy zrestaurovány a roku 1963 vystaveny na zámku v Moravském Krumlově. Od roku 2012 je celý cyklus umístěn ve dvoraně Veletržního paláce v Praze. Muchovo přání, aby byl cyklus umístěn v budově vystavěné speciálně pro tento účel, není dosud splněno.

Použité zdroje
BRABCOVÁ, Jana A. et al. Almanach Slovanské epopeje = The Slav Epic almanac. Praha: Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Česká sekce AICA, 2013. 142 s. ISBN 978-80-902371-1-7.
MALIVA, Josef. Muchova Slovanská epopej: katalog vystaveného díla. V Brně: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně, 1968. [31] s.
MUCHA, Alfons, BYDŽOVSKÁ, Lenka, ed. a SRP, Karel, ed. Alfons Mucha - Slovanská epopej. Vyd. 1. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 2011. 383 s. ISBN 978-80-7010-102-5.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.