Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Národní park a biosférická rezervace Krkonoše

Národní park a biosférická rezervace Krkonoše

Geologicky a botanicky unikátní pás česko-polského hraničního pohoří. Centrem oblasti je Vrchlabí. Od roku 1992 je lokalita vedena jako biosférická rezervace UNESCO.


Pevnost (Krkonoše). Autor: Maoman, Licence CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pevnost_(Krkonoše).jpg
Podrobné informace

Biosférická rezervace Krkonoš tvoří přirozenou česko-polskou hranici. Je ojedinělým morfologickým útvarem, v jehož oblasti se nachází vzácná chráněná květena a diverzifikovaný lesní porost. Přírodní ráz krajiny připomíná také četným výskytem vzácných rašelinišť prostředí severské tundry. Pro takřka skandinávský ráz Krkonoš jsou typické četné ostružiníkové porosty, hluboká zalesněná údolí a výskyt velkého množství přirozených vodopádů a jezer. Oblast biosférické rezervace je lesnatou pramennou oblastí řeky Labe a jejích přítoků. Díky zvláštní kombinaci alpské a severské květeny hovoříme o arkto-alpinské tundře, vzniklé jako důsledek ledovcového pokrytí z doby před 20 tisíci lety. Centrum Krkonoš tak představuje jistý osamocený ostrov vysokohorské přírody, jehož květena je odkazem doby ledové. Zdejší flóra je tudíž zastoupena četnými ledovcovými relikty. Rovněž fauna je některými svými zástupci na daném místě výskytu raritní. Kupříkladu druh pavouka plachetka suťová ( Wubanoides uralensis) lze mimo krkonošskou rezervaci nalézt jen v místě jeho původního výskytu, na Urale a Sibiři. Lokalita je tak pro svou přírodní rozmanitost oblíbeným střediskem relaxace a vysokohorské turistiky. Nachází se zde i nejvyšší hora České republiky, Sněžka (1602 m). Správním a kulturním centrem celé oblasti je město Vrchlabí, jedno z někdejších center proslulé severočeské textilní výroby. V období třicetileté války sloužilo město jako dodavatel zbraní výbojným plánům Albrechta z Valdštejna. Dnes zde sídlí Krkonošské muzeum, založené roku 1883. Krkonoše byly roku 1963 vyhlášeny národním parkem (KRNAP) a roku 1992 byla celá lokalita zapsána do sítě biosférických rezervací programu UNESCO.

Použité zdroje
BAŠTA, Jiří a ŠTURSA, Jan. 50 let Krkonošského národního parku. [Vrchlabí]: Správa Krkonošského národního parku, 2013. 175 s. ISBN 978-80-87706-19-0.
ŠTURSA, Jan. Encyclopedia Corcontica: krajina - příroda - lidé. Vrchlabí: Správa Krkonošského národního parku, ©2003. 88 s. ISBN 80-86418-32-4.
ZAHRADNÍK, Pavel. Zmizelé a mizející Krkonoše. [Líbeznice]: Víkend, 2019. 190 stran. ISBN 978-80-7433-259-3.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.