Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Národní házená

Národní házená

Hra, nazývaná též jako „česká házená“, vznikla v roce 1905 jako původní kolektivní míčová hra pro ženy. Má odlišná pravidla od všeobecně známé mezinárodní házené.


Autor: Jiri Kralik / CC BY-SA, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Utocnik.jpg
Podrobné informace

Důležitou okolností pro vznik národní házené byl výnos rakouského ministerstva školství z roku 1890, ve kterém bylo školám nařízeno věnovat se v osnovách také tělovýchově. U kolébky národní házené, ryze českého sportu, jejíž název se několikrát měnil, stáli tři učitelé tělocviku. Václav Karas, profesor na reálce na Smíchově v Praze, ji původně nazval „vrhaná s přenášením“ a popsal ji v červnu 1905 v tehdejším brněnském odborném časopisu Výchova tělesná.  Dalším byl Josef Klenka, neúnavný propagátor her mládeže, náčelník České obce sokolské a později inspektor tělocviku na středních školách. A potom zejména Antonín Kryštof, první organizátor tělovýchovy na České vysoké škole technické v Praze, který provedl konečnou úpravu pravidel. Novou hru nazýval nejprve podle kolegy „klenka cílová“.

Ženy tuto hru hrály v dlouhých sukních a muži ve svátečních kalhotách, úpravou pravidel svých předchůdců dal Kryštof hře charakter sportovní hry a nazval ji házená. Roku 1907 založil první házenkářský klub, dívčí Kroužek házené Praha. V roce 1909 byla jeho zásluhou vydána první oficiální pravidla. Hra se postupně rozšířila do Ruska, Jugoslávie a Chorvatska. V roce 1920 se česká házená sdružila do Československého svazu házené a ženských sportů. V roce 1921 v Paříži vznikla Mezinárodní federace ženských sportů, která uznala českou házenou jako mezinárodní hru a převzala česká pravidla jako oficiální. Česká házená se stala oblíbeným sportem i u mužů, a to především zásluhou Dělnických tělovýchovných jednot a Sokola. Dobře se rozvíjely také mezinárodní styky a roku 1930 se pořádalo první mistrovství světa žen.

Velký rozmach české házené nastal během druhé světové války v období protektorátu, kdy se stala jedním ze symbolů vlastenectví. To však mělo pro její vývoj inegativní dopad, a to mezinárodní izolaci. Ta se ještě více prohloubila roku 1947, kdy kongres mezinárodní federace IHF rozhodl o rozvoji házené podle mezinárodních pravidel, avšak bez přihlédnutí k české házené. Po mezinárodních úspěších házené v šedesátých letech se dostala česká házená do pozadí a řada oddílů přešla k mezinárodní házené. V roce 1971 byl vytvořen Svaz národní házené a pro českou házenou definitivně vznikl oficiální název „národní házená“. V současnosti je organizována v rámci Českého svazu házené.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.