Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Národní divadlo Brno

Národní divadlo Brno

Největší divadelní scéna v Brně. V současnosti se jedná o soubor tří divadel, do něhož patří Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo a Divadlo Reduta. Repertoár zahrnuje činohru, operu, operetu a balet.


Národní divadlo Brno. ČTK/Zehl Igor.
Podrobné informace

1881–, Brno

Počátky Národního divadla Brno (NDB) sahají do roku 1881, kdy bylo ustanoveno Družstvo českého Národního divadla v Brně, které zahájilo pod vedením Jana Pištěka své působení v Besedním domě a později v divadelním prostoru v ulici na Veveří. Repertoáru nejprve dominovala činohra, na počátku 20. století však začala částečně ustupovat opeře. Hrála se také opereta a balet.

Po první světové válce začalo divadlo využívat také scény historického Divadla Reduta, pocházejícího ze 17. století, a Městského divadla Na hradbách. Tato divadelní budova v eklektickém slohu byla postavena slavnou stavební firmou Fellner a Helmer v roce 1882 pro německé publikum a později byla přejmenována na Mahenovo divadlo. Od roku 1931 neslo název Zemské divadlo národní v Brně a bylo převedeno pod moravskoslezskou správu. Během druhé světové války divadlo téměř zaniklo, činnost se však po válce podařilo obnovit s přičiněním Emila Františka Buriana. Od roku 1947 pak bylo znárodněno a až do 90. let se jmenovalo Státní divadlo v Brně. Kvůli nevyhovujícímu technickému stavu byla v roce 1952 zbourána budova divadla na Veveří, v polovině 60. let pak bylo pro účely scény postaveno nové Janáčkovo divadlo. Na přelomu 80. let byla k Národnímu divadlu Brno administrativně přičleněna divadla Husa na provázku a HaDivadlo, ta se však po revoluci v roce 1989 osamostatnila.

Od roku 1989 je zřizovatelem NDB město Brno. V současné době scéna zahrnuje soubor tří divadel: Mahenovo divadlo orientované na činohru, Janáčkovo divadlo pro operu a balet a zrekonstruované Divadlo Reduta, kde působí všechny soubory scény. NDB je od roku 2015 hlavním organizátorem festivalu Divadelní svět Brno a pořádá také mezinárodně uznávaný festival Janáček Brno.

V Národním divadle Brno působilo již od počátků mnoho výrazných osobností, které se zasloužily o kvalitu a ráz divadla i repertoáru. Kromě výše zmíněných to byli např. ředitelé Petr Švanda starší i mladší, dramaturg Jiří Mahen, režiséři Miloš Hynšt a Evžen Sokolovský, dramatik Ludvík Kundera či skladatel Jaroslav Ježek, scénografii pak zastupovali např. Josef Čapek či František Tröster.

Videa (1 videí)
Národní divadlo Brno.

Použité zdroje
Česká divadla: encyklopedie divadelních souborů. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2000. 615 s. ISBN 80-7008-107-4.
DUFKOVÁ, Eugenie et al. Reduta: divadlo na Horním náměstí. Brno: BM Typo, 2005. 201 s. ISBN 80-903339-5-8.
Festival Janáček Brno získal světové ocenění. In: Brno [online]. © Statutární město Brno [cit. 22. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/festival-janacek-brno-ziskal-svetove-oceneni/.
HANÁKOVÁ, Klára. Posedlost divadlem: Evžen Sokolovský: inscenační tvorba v Mahenově činohře v šedesátých letech 20. století. Vyd. 1. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2008. 243 s. ISBN 978-80-86928-48-7.
O divadle. In: Národní divadlo Brno [online]. [cit. 22. 4. 2020]. Dostupné z: http://www.ndbrno.cz/o-divadle.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.