Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Kryšpínovo označení lokomotiv

Kryšpínovo označení lokomotiv

Původní československé značení železničních vozidel, navržené konstruktérem Ing. Vojtěchem Kryšpínem na počátku 20. let 20. století. Toto značení bylo v platnosti od 1. 1. 1925 do 31. 12. 1987, kdy bylo Československými státními drahami nahrazeno novým, v zásadě dodnes platným značením.


Kotel a tabulka lokomotivy Albatros. Autor: Honza Groh, licence CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lokomotiva_Albatros,_kotel.jpg#/media/File:Lokomotiva_Albatros,_kotel.jpg
Podrobné informace

Kryšpínovo označení lokomotiv bylo značení železničních vozidel platné v Československu od 1. 1. 1925 do 31. 12. 1987. Autorem tohoto značení byl Ing. Vojtěch Kryšpín (*27. 4. 1897 – †5. 10. 1959), vedoucí oddělení konstrukce lokomotiv První Českomoravské továrny na stroje v Praze, uznávaný i v zahraničí jako zakladatel „české lokomotivní školy“.

Kryšpínovo označení obvykle sestává z jednoho až tří písmen a šesti nebo sedmi číslic, v případě parních lokomotiv pak pouze z číslic. Písmena mají následující význam:

E – elektrická stejnosměrná lokomotiva, do 1. 7. 1965 jakákoli elektrická lokomotiva    
S – elektrická střídavá lokomotiva              
ES – elektrická vícesystémová lokomotiva             
A – akumulátorová lokomotiva 
EM – elektrická stejnosměrná jednotka 
SM – elektrická střídavá jednotka                
ESM – elektrická vícesystémová jednotka            
T – motorová lokomotiva                
M – motorový vůz             
Ř – řídicí vůz      
N – vložený vůz                   
bez písmene – parní lokomotiva

První číslice prozrazovala počet hnacích náprav. Druhá číslice po přičtení trojky a vynásobení deseti vypovídala o nejvyšší povolené rychlosti. Třetí číslice po přičtení desítky vyjadřovala přibližný nápravový tlak. Čtvrtá číslice označovala konstrukční skupinu, tedy samotný typ lokomotivy. Další číslice patřily sériovému číslu lokomotivy. Pro úplnost lze dodat, že od čtvrté číslice dále se na tabulkách používala oproti předchozím pozicím menší velikost písma.

Z označení lokomotivy ES 499.1001tedy vyplývá, že se jedná o elektrickou vícesystémovou lokomotivu, která má čtyři hnací nápravy, její maximální povolená rychlost je 120 km/h, což lze zjistit výpočtem (9 + 3) x 10 = 120. Nápravový tlak lokomotivy je 19 a více tun, pokud je hmotnost vyšší, než právě 19 tun, z čísla lokomotivy to již nelze zjistit. Její konstrukční skupina je 1, tedy podle nového, dodnes platného označení řada 363 a její sériové číslo je 1. Pro lokomotivu ES 499.0001platí stejné údaje o počtu náprav, maximální povolené rychlosti a nápravovému tlaku, ale díky označení konstrukční skupiny 0 lze zjistit, že se jedná o jinou řadu lokomotivy, podle dnešního označení o řadu 350.

Podobné označení měly i tendry parních lokomotiv, tedy vozy sloužící k uskladnění paliva a vody. První číslice po přičtení trojky vyjadřovala obsah zásobníku uhlí v m3, druhá spolu se třetí číslicí prozrazovala objem zásobníku vody v m3, čtvrtá číslice označovala konstrukční skupinu a zbývající patřily sériovému číslu. Číslice od čtvrté včetně až do poslední byly opět vyvedeny menší velikostí písma.

V závěru 80. let 20. století již nebylo původní Kryšpínovo značení kvůli vysokým výkonům a hmotnosti moderních lokomotiv příliš vyhovující, číselná označení se až na označení konstrukční skupiny a sériové číslo opakovala,a proto bylo Československými státními drahami, mimo jiné i na základě doporučení Mezinárodní železniční unie ke 31. 12. 1987 opuštěno a od 1. 1. 1988 nahrazeno novým značením, které používají České dráhy v zásadě dodnes.

Použité zdroje
Značení hnacích vozidel. In: Atlas lokomotiv [online]. [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné z: http://www.atlaslokomotiv.net/page-znaceni.html#stare

ZLINSKÝ, Zdeněk. Značení našich železničních hnacích vozidel. In: Vlaky.cz [online]. 22. 6. 2008 [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/002532-Znaceni-nasich-zeleznicnich-hnacich-vozidel-1/

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.