Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ignác Ullmann

Ignác Ullmann

Český architekt 19. století a autor významných budov v Praze.


Autor: Jan Vilímek (malíř), ÚČL AVČR, Gampe, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VIUllmann_by_JVilimek.jpg
Podrobné informace

*23. 4. 1822 Praha – 17. 9. 1897 Příbram

 

Ignác Vojtěch Ullmann vystudoval pražskou techniku (dnes ČVUT), poté odcestoval do Vídně, kde pokračoval ve studiích na tamní Akademii výtvarných umění. Podnikl studijní cestu do Itálie a posléze se vrátil do Prahy, kde působil ve svém oboru. Často spolupracoval s jinými architekty, například s Antonínem Baumem, svým švagrem Antonínem Barvitiem aj. Se svými návrhy se účastnil různých soutěží. Po neúspěchu v soutěži na výstavbu Národního divadla a Rudolfina, nejvýznamnějších veřejných budov, opustil Prahu a pobýval převážně na venkově. Zbytek života strávil v Příbrami.

Ullmannova raná tvorba se vyznačuje dobovou inspirací středověkem, jak dokládá jeho nejznámější dílo, kostel Cyrila a Metoděje v pražském Karlíně, na kterém pracoval spolu s Karlem Rӧssnerem. Jeho pozdější projekty však už byly ovlivněny vídeňskou novorenesancí. Ullmannovy nejvýznamnější stavby se nachází v Praze – Vyšší dívčí škola ve Vodičkově ulici se sgrafitovou výzdobou, palác Lažanských (dnešní budova FAMU), Lannova vila, budova Akademie věd na Národní třídě (bývalá Česká spořitelna), Prozatímní divadlo (nedochováno), česká technika na Karlově náměstí, Španělská synagoga, Letenský zámeček.

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
VYBÍRAL, Jindřich. Ignác Vojtěch Ullmann (1822-1897). 1. vyd. Praha: Národní galerie v Praze, 1994. 23 s.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.
VLČEK, Pavel. Dějiny architektury (neo)klasicismu a 19. století. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. 183 s. ISBN 978-80-01-04231-1.
ŠEVČÍK, Oldřich et al. Architekti, programy, realizace: paralelní texty ke studiu dějin a teorie architektury. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2011- . sv. ISBN 978-80-01-04741-5.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.