Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Elektrická dvousystémová lokomotiva řady 363

Elektrická dvousystémová lokomotiva řady 363

Elektrická dvousystémová lokomotiva Škoda II. generace, dodávaná v letech 1980–1990. Stala se první dvousystémovou elektrickou lokomotivou s pulzní regulací na světě a vytvořila základ pro další v Česku rozšířené lokomotivní řady 163, 162 a 263.


Elektrická lokomotiva 363, Orient Express. Autor: Honza Groh, licence CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Sm%C3%ADchov,_Orient_Express,_lokomotiva_363.jpg#/media/File:Praha-Sm%C3%ADchov,_Orient_Express,_lokomotiva_363.jpg
Podrobné informace

Elektrická dvousystémová lokomotiva řady 363, původně (do roku 1988) označovaná jako ES 499.1, je zástupkyní druhé generace elektrických lokomotiv Škoda. Československým státním drahám (ČSD) byla dodávána v letech 1980–1990. Ačkoli v závěru 70. let 20. století se již v provozu osvědčily dvousystémové lokomotivy Škoda řady 350, schopné fungovat jak ve stejnosměrné napájecí soustavě 3 kV, tak ve střídavé soustavě 25 kV/50 Hz, bylo nutné vyprodukovat větší množství lokomotiv pro všestrannější použití. Řada 350 vynikala velmi vysokým výkonem a rychlostí, avšak tyto extrémní technické parametry nebyly kvůli tehdejšímu stavu železnic plně využitelné. Proto byl v roce 1976 federálním ministerstvem dopravy plzeňské lokomotivce zadán úkol – vývoj a výroba nových univerzálních dvousystémových lokomotiv.

Velmi náročný projekt byl dokončen v roce 1978 a záhy byly zkonstruovány dva prototypy, které byly dodány ČSD v roce 1980. Tyto stroje se zároveň staly prvními dvousystémovými lokomotivami s pulzní regulací trakčního obvodu na světě. Po náročných zkouškách prototypů a řadě konstrukčních úprav přišla v roce 1984 dodávka desetikusové ověřovací série a mezi lety 1985–1990 následovala sériová výroba.

Řada 363 je využívána jak v osobní, tak i nákladní dopravě, a vytvořila základ pro pozdější, v Česku rovněž rozšířené odvozené typy. Těmi jsou lokomotivy řady 163 (do roku 1988 E 499.3), resp. 162, pro stejnosměrnou napájecí soustavu, a řady 263 (do roku 1988 S 499.2) pro střídavou napájecí soustavu. Všechny tyto lokomotivní řady se od sebe po designové stránce, na rozdíl od technické, liší jen minimálně.

Elektrické lokomotivy řady 363 si mezi železničáři vysloužily přezdívku „eso“, a to ze dvou důvodů. Jednak kvůli původnímu řadovému označení začínajícímu na „ES“, ale také kvůli své spolehlivosti a všeobecně dobrým vlastnostem.

Použité zdroje
363. In: Atlas lokomotiv [online]. [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné z: http://www.atlaslokomotiv.net/loko-363.html

Řada 363.0 (ex ES499.1). In: Prototypy.cz. 13. 2. 2012 [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné z: http://www.prototypy.cz/?rada=363

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.