Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Divadlo Spejbla a Hurvínka

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Jedno z nejvýznamnějších českých loutkových divadel. Pracuje s ikonickými loutkami Spejbla a Hurvínka, které ve 20. letech 20. století vytvořil Josef Skupa.


Loutky Spejbla a Hurvínka. ČTK/Krumphanzl Michal.
Podrobné informace

1945–, Praha

Počátky Divadla Spejbla a Hurvínka jsou spojeny s osobností středoškolského učitele Josefa Skupy, který se začal na konci první světové války podílet na dramaturgii plzeňského amatérského Loutkového divadla Feriálních osad. V roce 1920 Skupa zařadil do repertoáru tohoto divadla loutku-marionetu popleteného Josefa Spejbla, kterou o šest let poté následovala loutka zvídavého nezbedy Hurvínka, Spejblova syna, a později také Hurvínkovy kamarádky Máničky a psa Žeryka. Představení, která byla založena především na rozhovoru loutek – postavy Spejbla a Hurvínka k divákům promlouvaly hlasem Josefa Skupy – si svými nápaditými humornými dialogy brzy získala oblibu dětského i dospělého publika a nahrávky představení se dostaly i na gramofonové desky. Ve 30. letech se Skupova umělecká skupina osamostatnila a nějakou dobu se věnovala převážně zájezdovým představením; roku 1945 pak začala působit na pražských Vinohradech, a to již pod jménem Divadlo Spejbla a Hurvínka. Divadlo bylo pod Skupovým vedením divácky úspěšné nejen v Československu, ale těšilo se ohlasu i v cizině.

Po Skupově smrti v roce 1957 se stal novým hlasem Spejbla a Hurvínka Miloš Kirschner, pozdější ředitel divadla, který jeho význačné postavení doma i ve světě ještě posílil. Kirschnerova působnost představovala pro divadlo novou éru – původní, Skupovo pojetí poetiky bylo přizpůsobeno modernějším trendům, a obměnou proto prošel divadelní prostor, charakterové vlastnosti loutek i témata jejich rozhovorů. Na počátku 70. let byla k oblíbeným postavičkám přidána loutka paní Kateřiny (neboli „bábinky“‎), tedy Mániččiny babičky. Máničce i paní Kateřině propůjčila svůj hlas Helena Štáchová, Kirschnerova manželka. Roku 1995 se divadlo přestěhovalo do bývalého kina v pražské Dejvické ulici, kde sídlí dodnes. Když o rok později Miloš Kirschner zemřel, převzala vedení a dramaturgii divadla Helena Štáchová; hlasů Spejbla s Hurvínkem se pak ujali Martin Klásek a Ondřej Lážnovský.

Repertoár Divadla Spejbla a Hurvínka byl od počátků koncipován pro děti i dospělé. Dětská představení využívají jasného a laskavého dadaistického humoru a fantazie a zpracovávají motivy pohádky či reálného dětského světa (např. Hurvínek se učí čarovat /1946/, Hurvínkova diskotéka /1979/, Jak si Hurvínek s Máničkou hráli „na doktora“‎ /1993/ aj.). Představení pro dospělé diváky pak nabízejí groteskní humor, filozofické úvahy, společenskou satiru nebo komentář k současnému i historickému dění (např. Srdečné metamorfóry /1964/, Dějiny kontra Spejbl /1970/, Spejblova East Side Story /1993/ aj.). Postavičky Spejbla, Hurvínka a jejich kamarádů však nezůstaly pouze na divadelních prknech – staly se neodmyslitelnou součástí české kultury a našly své místo i v televizní a knižní produkci či jako dárkové předměty na pultech obchodů.

Videa (1 videí)
O Divadle Spejbla a Hurvínka.

Použité zdroje
Česká divadla: encyklopedie divadelních souborů. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2000. 615 s. ISBN 80-7008-107-4.
Historie. In: Divadlo Spejbla a Hurvínka [online]. Spejbl-Hurvinek.cz: ©2020 [cit. 12. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.spejbl-hurvinek.cz/o-nas/historie.
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek: …na nitkách osudu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 72 s. Muzeum v knize. ISBN 978-80-251-2528-1.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.