Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Česká červinka

Česká červinka

Velmi staré kravské plemeno, které je dnes zařazeno mezi kriticky ohrožené druhy. Celkový počet žijících krav tohoto plemene je v současnosti asi pouhých 100 kusů.


New born Frisian red white calf. Autor: Uberprutser, licence CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26446231#/media/File:New_born_Frisian_red_white_calf.jpg
Podrobné informace

Česká červinka je původním a velmi starým plemenem krav chovaným na území České republiky. Už v 17. století měly krávy tohoto plemene hmotnost kolem 200 kg a dojivost asi 1000 kg mléka. Ačkoli v průběhu 19. století byla do oblasti Čech dovážena užitkovější alpská plemena, české červinky zůstávaly nadále rozhodujícím typem skotu. Díky šlechtitelskému úsilí se navíc postupně jejich užitkovost zvyšovala a vzniklo několik krajových rázů. Mezi nimi i středočeské české červinky s trojstrannou užitkovostí, pevnou tělesnou stavbou a dojivostí 1500 až 2000 kg mléka. Dále pak chebské červinky hrubší tělesné stavby,  které jsou vhodné především k tahu a produkci masa. Jejich dojivost je 1000 až 2000 kg mléka, celková hmotnost krávy může být až 500 kg a zbarveny jsou tmavohnědě. Poslední skupinou jsou moravské, slezské a líštňanské červinky větší konstituce s produkcí mléka 1500 až 2500 kg, které jsou zbarveny červenohnědě, někdy s bílými odznaky nebo bílou hlavou. 

Jelikož česká červinka má poměrně nízkou mléčnou užitkovost a na produkci mléka neefektivní chov, je chována v systému bez tržní produkce mléka. Její masná užitnost je však velmi dobrá, jedná se navíc o plemeno velmi živého temperamentu a pevné tělesné stavby. Současná česká červinka dosahuje ve svých 36 měsících věku hmotnosti asi 520 kg a výšky v kohoutku asi 120 cm.

Česká červinka je dnes chována jako genetický zdroj za podpory státu v celkovém počtu asi 100 kusů. Proto je plemeno zařazeno mezi kriticky ohrožené druhy zvířat.

Použité zdroje
ŠPAČEK, František a kol. Atlas plemen hospodářských zvířat. 1. vyd. Praha: SZN, 1987. 259 s. Živočišná výroba

MARŠÁLEK, Miroslav, VEJČÍK, Antonín a ZEDNÍKOVÁ, Jana. Atlas plemen hospodářských zvířat chovaných v České republice: skot, koně, ovce a kozy. 1. vydání. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2016. 161 stran. ISBN 978-80-7394-581-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.