Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Bitva u Domažlic

Bitva u Domažlic

Bitva mezi husitskými vojsky a účastníky čtvrté křížové výpravy proti husitům, která se odehrála 14. 8. 1431 mezi městy Domažlice a Kdyně. Drtivá porážka křižáckého vojska otevřela cestu k zahájení mírových jednání a k ukončení husitských válek.

 


Bitva u Domažlic - kresba Mikoláše Alše (1852-1913). Licence Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U_Doma%C5%BElic.gif
Podrobné informace

Bitva u Domažlic byla vyvrcholením v pořadí již čtvrté křížové výpravy, kterou se katolická Evropa pokusila potlačit husitskou revoluci. Papež Martin V. pověřil organizací tažení italského kardinála Guiliana Cesariniho. Ten se 4. 3. 1431 dostavil na říšský sněm v Norimberku a příslibem finanční pomoci přesvědčil k uspořádání výpravy dosud váhajícího krále Zikmunda Lucemburského, zatímco vrchním velením vojska byl pověřen braniborský kurfiřt Fridrich I. Hohenzollernský. Zikmund se ještě na poslední chvíli pokusil uzavřít s husity mírovou dohodu, květnová jednání v Chebu však po intervenci papežských legátů skončila neúspěchem.

Křižácké vojsko vyrazilo do Čech teprve 1. 8. Křižáci nejprve týden neúspěšně obléhali město Tachov a poté plánovali pokračovat směrem k Plzni. Ze strachu před možným příchodem husitského vojska se však stočili směrem na jih a 10. 8. oblehli město Domažlice, které stálo na důležité cestě z Čech do nitra říše. Intenzivní dělostřelecká palba málem donutila obránce města ke kapitulaci, na pomoc jim však přišlo husitské vojsko v čele s Prokopem Holým, které během pouhých tří dnů urazilo vzdálenost přibližně 120 km.

Mimořádně rychlý přesun husitů křižácké velitele zcela zaskočil. Špatná komunikace mezi Fridrichem I. a Cesarinim navíc způsobila, že se husité ke křižáckému vojsku přiblížili dříve, než se stačilo zformovat k bitvě, a za zpěvu písně Ktož jsú boží bojovníci ho obrátili na útěk. Krátce vzdorovali pouze italští žoldnéři z kardinálovy tělesné stráže, kteří bránili vozovou hradbu na cestě mezi Domažlicemi a hradem Rýzmberkem.

Drtivá porážka u Domažlic nakonec přesvědčila zástupce katolické strany, že husitskou revoluci nedokážou potlačit silou. Zikmund Lucemburský a představitelé právě započatého basilejského koncilu proto následně zahájili s husity dlouhá a složitá vyjednávání, která roku 1436 vyústila ve vzájemně přijatelný kompromis a ukončení husitských válek.

Použité zdroje
NOVOTNÝ, Miloš a KRUTINA, Jiří. Bitva u Domažlic. Vydání první. Domažlice: Město Domažlice ve spolupráci se Společností pro památník bitvy u Domažlic, 2015. 166 stran. ISBN 978-80-270-1170-4.
ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. 3, Kronika válečných let. Vyd. 2., Ve vydavatelství Karolinum 1. Praha: Univerzita Karlova, 1996. 420 s., [42] s. obr. příl. ISBN 80-7184-072-6.
URBÁNEK, Rudolf. Bitva u Domažlic 1431: [přednáška v Kruhu pro studium česloslovenských dějin vojenských 2. února 1932]. Praha: Kruh pro studium čs. dějin vojenských, 1932. 28 s. Rozpravy Kruhu pro studium československých dějin vojenských při Vědeckém ústavu vojenském v Praze; sv. 1.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.