Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
dostat se do Bohnic

dostat se do Bohnic

Český frazém s významem zbláznit se.


Psychiatrická léčebna v Praze-Bohnicích
Podrobné informace

Bohnice jsou čtvrť na severním okraji Prahy. V roce 1903 bylo rozhodnuto vytvořit zde léčebnu pro choromyslné. Byl zakoupen rozsáhlý areál a záhy nato zde byl po vzoru léčebny pro duševně nemocné v Dobřanech u Plzně vybudován rozsáhlý komplex staveb zahrnující 28 pavilonů, kostel, skleník, dílny, obytné budovy pro zaměstnance, zahrada, park a hřbitov. Nově vzniklý komplex umožňoval léčit duševně nemocné moderními psychiatrickými metodami, jejichž součástí byla i léčba prací. Budovy postavené v secesním duchu jsou dílem předních českých architektů a výtvarníků, například Václava Roštlapila, Franty Úprky, Jakuba Obrovského a dalších.

Brzy po vzniku léčebny byl český jazyk obohacen o frazém dostat se do Bohnic s několika variantami jít do Bohnic, skončit v Bohnicích, dostat někoho do Bohnic, přijít kvůli něčemu do Bohnic aj. s významem zbláznit se, onemocnět duševní poruchou. Z tohoto frazému bylo utvořeno i sloveso zbohnit se s týmž významem.

Frazém dostat se do Bohnic je ale užíván pouze v Praze a jejím okolí. Jinde v Česku jsou motivantem obdobných frazémů jiné velké psychiatrické léčebny v dané lokalitě, v západních Čechách se říká dostat se do Dobřan, v severních Čechách a části středních Čech dostat se do Kosmonos, na Vysočině dostat se do Havlíčkova Brodu, na jihu Moravy dostat se do Kroměříže a podobně.

Použité zdroje
http://bohnice.cz/zakladni-informace/historie-nemocnice/
ČERMÁK, František a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky 3. Výrazy slovesné. Praha: Leda, 2009
ČECHOVÁ, Marie. Dynamika frazeologie. ln Naše řeč. roč. 69, 1986, s. 178-186
HASIL, Jiří. Interkulturní aspekty mezijazykové komunikace. Ústí nad Labem: UJEP 2011

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.