Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Zkouška sirén

Zkouška sirén

Pravidelná bezpečnostní zkouška veřejného poplachového systému, probíhající každou první středu v měsíci po celém Česku. Shromažďuje skupiny věrných posluchačů a tvoří i pozadí pro krátké hudební koncerty.


Podrobné informace

Zkouška sirén je pravidelné akustické bezpečnostní ověřování poplachového zařízení na území České republiky. Od svého zahájení v říjnu 2002 se koná každou první středu v měsíci ve 12:00 hod., kdy se prostřednictvím elektronických sirén a místních rozhlasů rozezvučí všechny veřejné alarmové hlásiče. Elektrické a elektronické sirény zaznívají stálým tónem po dobu 140 s. Právě stálost signálu je důležitou informací, v případě reálného ohrožení by byl totiž zvuk spouštěn kolísavě. Záměrem pravidelné zkoušky sirén je ověření jejich funkčnosti a včasné odhalení možných závad, jejichž počet se v rámci území Česka pohybuje kolem jednoho procenta. Odpovědnost za funkčnost sirén nese jejich provozovatel Hasičský záchranný sbor České republiky, který také pravidelné středeční zkoušky pořádá.

Zkoušku sirén uvádí hlášení blížícího se zvukového varování v opakovaném znění ”zkouška sirén […] za několik minut proběhne zkouška sirén […]”. Informace je odvysílána v průběhu 10 až 20 min. před zahájením zkoušky, kterou ukončí podobné prohlášení: “zkouška sirén […] právě proběhla zkouška sirén [ …]”. V Praze se upozornění vysílá dokonce i v prostorách pražského metra, a to ve čtyřech jazycích (v češtině, angličtině, němčině a ruštině). Výjimku oproti běžnému času představuje zkouška sirén v Olomouckém kraji, kde se odehrává o zhruba 10 min. později, a to proto, aby nerušila odbíjení poledne na
olomouckém orloji. Délku, frekvenci a ostatní pravidla pro pravidelnou zkoušku sirén určuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 380/2002 Sb. z roku 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. V jejím znění se nachází i upřesnění tónu signálu zkoušky sirén a také poplachu v případě skutečného ohrožení. Obdobně se tyto systémy pravidelně testují i na Slovensku, v Německu, Rakousku či Švýcarsku.

Tradice zkoušky sirén přivábila početnou skupinu fanoušků, pro něž je poledne každé první středy v měsíci téměř rituálem. Pravidelně si pořizují fotografie na místech, kde zrovna signál poslouchají, nahrávají ho a umisťují na sociální sítě, na nichž si pak vzájemně vyměňují názory a diskutují o kvalitě sirén. V březnu 2019 vznikl unikátní projekt Hudba k siréně, v jehož rámci během zkoušky sirén probíhají živé veřejné koncerty moderní hudby, a to vždy na jiném místě. Koncerty živě zprostředkovává Český rozhlas Vltava.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.