Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Zámek Lány

Zámek Lány

Zámecký komplex, jenž slouží jako prezidentské sídlo a dodnes je symbolem idejí demokratické republiky Tomáše Garrigua Masaryka.


Zámek Lány – Autor: Travelviaitaly, licence CC BY SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1mek_L%C3%A1ny.jpg
Podrobné informace

oficiální úřední sídlo prezidenta od 15. 4. 1920

 

Zámek Lány se nachází ve Středočeském kraji v okrese Kladno, nedaleko od Prahy. Je umístěn na jižním okraji obce Lány a sousedí s křivoklátskými lesy. Původně byla na místě zámku tvrz, která pocházela z poloviny 16. století a byla postavena rodem Žejdliců ze Šenfeldu. Již koncem 16. století však byla stavba upravena a sloužila jako lovecký zámek Rudolfa II. V 17. století prošel zámek novou úpravou, tentokrát se o to zasloužil rod Valdštejnů. Budova tak získala svůj barokní vzhled. V 19. století noví majitelé sídla, knížata z Fürstenberka, zámek rozšířili a vybudovali zámecký park. Od roku 1920 patřil areál československému státu a sloužil jako sídlo prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tehdy provedl úpravy zámeckého areálu architekt slovinského původu Josip Plečnik, který byl rovněž pověřen úpravami Pražského hradu na sídlo prezidenta republiky. Zámecký areál dodnes slouží jako letní sídlo prezidentů České republiky a je zapsán na seznamu kulturních památek.

Areál zámku zahrnuje rozsáhlý anglický park se sochařskou výzdobou a rybníkem, kostel, hospodářské a správní zázemí. Zámecký komplex je ohraničen zdí s bránami. Zámek tvoří trojkřídlá dvoupatrová budova, která je zdůrazněna středním rizalitem a po stranách ještě dalšími dvěma. Budova zámku je galerií spojena s kostelem. Před jižním průčelím se nachází parková část upravená ve francouzském stylu, zbývající část je koncipována jako krajinářský park se stromy. V zámeckém parku jsou umístěny volně stojící sochy a další elementy sochařské výzdoby. Symbolem nově vzniklého státu se stalo i nejvýraznější Plečnikovo dílo v zahradě – monumentální zeď z červených cihel a kašna ze světlého kamene s pěti lvími bronzovými hlavami, symbolizujícími součásti nově vzniklé republiky (Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus).

Použité zdroje
CROŸ, Jana. Zámek Lány: 600 let historie = The Lány Chateau: 600 years of history. Vyd. 1. Praha: Správa Pražského hradu, 2007. 285 s., [2] s. obr. příl. ISBN 978-80-7381-093-1.
PRELOVŠEK, Damjan. Architekt Josip Plečnik: práce pro prezidenta Masaryka. Vyd. 1. Praha: Pražská edice, 2001. 143 s. ISBN 80-86239-01-2.
Zámek s kostelem a parkem. In: Národní památkový katalog [online]. [cit. 2. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.pamatkovykatalog.cz/zamek-s-kostelem-a-parkem-2145188.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.