Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Vodní elektrárna v Háji–Třeština

Vodní elektrárna v Háji–Třeština

Vodní elektrárna, která se uchází o zapsání na seznam UNESCO.


ČTK/Švancara Petr
Podrobné informace

Elektrárenské zařízení v Háji u obce Třeština je nejen první а stále fungující vodní elektrárnou na území České republiky, ale při svém uvedení do provozu se stala vůbec první vodní elektrárnou v někdejším Rakousku-Uhersku. Zároveň jde o jednu z nejvýznamnějších památek moderní architektury, a proto je dnes chráněna jako kulturní památka aspirující na zapsání na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Historie stavby sahá až do konce 19. století, kdy na umělém kanálu řeky Moravy založil místní podnikatel Hubert Plhák, majitel mlýna v Háji, elektrárnu, která měla sloužit k pohonu mlýnských strojů. Ta však v roce 1898 vyhořela a na jejím místě byla o tři roky později postavena První moravská zemědělská elektrárna. Pomocí nadzemního vedení rozsvítila první žárovky v okolních obcích včetně Třeštiny.

Současná budova elektrárny pochází z roku 1923. Vznikla podle projektu architektů Bohuslava Fuchse a Josefa Štěpánka, inspirovaného motivem vzniku, proměny a soustředění energie (například vlnité ornamenty fasády symbolizují vodu procházející přes lopatky turbín).

Použité zdroje
ŠÍROVÁ-MOTYČKOVÁ, Kamila a ŠÍR, Jiří. Technické památky České republiky: mosty, železnice, přehrady, elektrárny, mlýny, opevnění, sklárny, doly a další. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2012. 206 s. Naše země. ISBN 978-80-7346-141-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.