Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Vodní elektrárna Lipno

Vodní elektrárna Lipno

Druhá poválečná elektrárna v součásti Vltavské kaskády a největší umělé jezero v České republice.


ČTK/Veis David
Podrobné informace

Vodní nádrž a elektrárna Lipno se nachází nedaleko Českého Krumlova a hradu Rožmberk. Přezdívá se jí „Jihočeské moře“, protože svou rozlohou téměř 50 km2 představuje největší umělou vodní plochu v České republice. 

Daná oblast na jihu Čech v minulosti téměř každý rok trpěla záplavami, proto se už v 19. století začaly objevovat první studie a plány, jak jim předcházet. Plán postavit u Frymburku a u Želnavy nádrž pochází už z roku 1892. Kvůli nevyřešeným sporům s vlastníky půdy však tento návrh nebyl realizován. Další projekt, tentokrát z roku 1931, ze kterého nakonec sešlo, se stal základem pro budoucí realizaci vodní nádrže. Stavba probíhala mezi lety 1952–1959 a byla rozdělena na více částí (hydrocentrála, komunikace, vodovod, hráz). Vystavěny byly dva přehradní stupně Lipno I a Lipno II – první představuje hlavní přehradu, druhý funguje jako vyrovnávací nádrž pro vodu z Lipna I. Voda z nádrže je zadržovaná gravitační a zemní hrází, která má délku 296 m a dosahuje výšky 25 m.

Vodní nádrž Lipno vznikla jako čtvrtý, resp. druhý poválečný projekt Vltavské kaskády. Voda z přehrady vede k podzemní elektrárně, kde jsou v hloubce 160 m umístěny dvě turbíny o jednotkovém výkonu 60 MW. Technologické procesy v elektrárně jsou automatizovány a řízeny dálkově. Zájemci mohou tuto vodní elektrárnu navštívit každoročně v období od 15. 6. do 15. 9.

Použité zdroje
ŠÍROVÁ-MOTYČKOVÁ, Kamila a ŠÍR, Jiří. Technické památky České republiky: mosty, železnice, přehrady, elektrárny, mlýny, opevnění, sklárny, doly a další. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2012. 206 s. Naše země. ISBN 978-80-7346-141-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.