Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Vladimír Svatý

Vladimír Svatý

Celosvětově známý český vynálezce v oboru textilního strojírenství. Proslavilo jej především tryskové tkaní, které vyvolalo radikální změny v technologii tkaní, tkacích strojů a tkalcoven po světě.


Podrobné informace

*19. 9. 1919 Nová Paka – 2. 2. 1986 Liberec

Vladimír Svatý se narodil v rodině textilního podnikatele. Jeho otec vlastnil továrnu v Roztokách u Jilemnice. Mladý Vladimír se prý již jako sedmnáctiletý mladík svého otce zeptal, zda by při tkaní unesla nit tryska. Do té doby se totiž používaly výhradně stavy mechanické. Německá okupace však rozvoj textilního průmyslu znemožnila. Po skončení druhé světové války se toto odvětví začalo znovu obnovovat a rozvíjet. Vladimír Svatý mezitím pracoval na vývoji nového vzduchového tryskového stavu. V roce 1947 podal návrh na udělení patentu na tryskový tkací stroj. Následné znárodnění v Československu se ale dotklo i rodinného podniku. V roce 1948 byl sice patent Svatému udělen, ale za jednu korunu prodán do strojíren ve Zlíně, kde začala výroba prvních 20 kusů pneumatických tryskových stavů. Komunistický režim Vladimíra Svatého dokonce dvakrát zatkl – poprvé v roce 1948 na dva měsíce kvůli podezření, že pomáhal známému při přípravě odbojové činnosti proti komunistickému režimu, a podruhé byl zatčen v roce 1952 pro podezření z pokusu o emigraci. Zachránila jej až milost prezidenta republiky Antonína Zápotockého v květnu 1953. Paradoxně ve stejném roce získal za své objevy státní cenu.

Vladimír Svatý podal celkem 139 přihlášek vynálezů a téměř na všechny dostal osvědčení. Finančních nároků za patenty, které byly předány státním podnikům, se však musel vzdát. Ve Výzkumném textilním ústavu v Liberci dokončil výzkum vodních a vzduchových tryskových stavů, později i skřipcových. Jeho vynálezy vyvolaly celou řadu změn v technologii tkaní a odhaduje se, že jen v 60. a 70. letech bylo vyrobeno přibližně 80 000 až 100 000 vzduchových tkacích strojů a dále 25 000 vodních tkacích strojů. V současnosti se na základě jeho patentů prostřednictvím licenčních smluv ročně vyrábí až 35 000 vzduchových a vodních tkacích strojů (japonská firma Enshu, americká Crompton či německá Zangs).

Vladimír Svatý se i přes politický útlak stal jedním z nejuznávanějších vynálezců minulého století. Je po něm pojmenována posluchárna Technické univerzity v Liberci a jeho prototyp prvního tryskového stavu je vystaven ve vstupní hale Výzkumného ústavu textilních strojů (VÚTS). Obě instituce společně vytvořily Čestnou plaketu Vladimíra Svatého, která se uděluje vynikajícím osobnostem, které přispěly k rozvoji textilního oboru.

Použité zdroje
STEJSKALOVÁ, Květa et al. Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích. Svazek třetí, Heyrovský, Dolejšek, Svoboda, Wichterle, Svatý, Holý. Praha: Jonathan Livingston, s.r.o., 2017. 261 stran. ISBN 978-80-7551-046-4.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.